جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 241529
  تاریخ انتشار : 23 تیر 1397 16:3
  تعداد بازدید : 156

  قوانین

  قوانین منتشره از تاریخ 1397/03/21 لغایت 1397/03/31

  قوانین منتشره از تاریخ

  1397/03/21 لغایت 1397/03/31

  قوانین

  قانون موافقت نامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۱۵(۱۳۹۴)          

  قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور        

   

   

   

   

  قانون موافقت نامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۱۵(۱۳۹۴)

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21335- 23/03/1397

  شماره 19581-319ـ32/۱/۱۳۹۷

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  عطف به نامه شماره 54430/60752 مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت نامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۱۵(۱۳۹۴) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

  شماره ۳۱۸۶۷ـ۱۳۹۷/۱/1۹

  وزارت جهاد کشاورزی

  در اجرای اصل یکط صد [یک صد] و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت نامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۱۵(۱۳۹۴)» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 319/19581 مورخ ۱۳۹۷/۱/۳۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  با توجه به اصل یک صد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۳۱) موافقت نامه می باشد.

  رئیس جمهور ـ حسن روحانی

   

  قانون موافقت نامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)

  ماده واحده ـ موافقت نامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) مشتمل بر یک مقدمه و سی وهفت ماده و سه ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

  تبصره ـ رعایت اصل یک صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری موضوع بند (۴) ماده (۲۶) موافقت نامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اصلاح موافقت نامه موضوع ماده (۳۲) الزامی است.

  بسم الله الرحمن الرحیم

  موافقت نامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون  مورخ ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)

  فصل اول ـ اهداف کلی

  ماده ۱ـ اهداف موافقت نامه

  ۱ـ در مورد استانداردسازی و تحقیقات

  ـ تلاش برای دستیابی به یکنواختی در قوانین ملی و بین المللی مربوط به ویژگی های فیزیکی ـ شیمیایی و حسی روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون به منظور جلوگیری از هر گونه مانع در تجارت؛

  ـ انجام فعالیت هایی در زمینه آزمایش های فیزیکی ـ شیمیایی و حسی برای افزایش دانش ترکیب و خصوصیات کیفی محصولات زیتون از نظر ایجاد استانداردهای بین المللی و نیز میسر کردن موارد زیر:

  * کنترل کیفیت محصول؛

  * تجارت بین المللی و توسعه آن؛

  * حفظ حقوق مصرف کننده؛

  * جلوگیری از تقلب و روش های نادرست و جعل اسناد.

  ـ تقویت نقش شورای بین المللی زیتون به عنوان یک مرکز عالی برای جامعه علمی بین المللی در زمینه زیتون و روغن زیتون؛

  ـ هماهنگ کردن مطالعات و تحقیقات در زمینه خواص تغذیه ای و دیگر خواص ذاتی روغن زیتون و کنسرو زیتون؛

  ـ تسهیل در تبادل اطلاعات در زمینه جریان های تجارت بین المللی

  ۲ـ در مورد کشت زیتون، فناوری روغن زیتون و همکاری های فنی:

  ـ ارتقای همکاری های فنی و تحقیق و توسعه در بخش زیتون از طریق تشویق همکاری نهادها و یا مؤسسات عمومی یا خصوصی اعم از ملی یا بین المللی؛

  ـ هدایت فعالیت های تشخیص، حفظ و استفاده از منابع ژنتیکی درختان زیتون؛

  ـ انجام مطالعات در زمینه تعامل بین عمل آوری زیتون و محیط زیست به ویژه به منظور ترغیب حفظ محیط زیست و تولید پایدار و حصول اطمینان از توسعه یکپارچه و پایدار بخش زیتون؛

  ـ افزایش انتقال فناوری از طریق فعالیت های آموزشی در زمینه های مرتبط با بخش زیتون با سازمان دهی فعالیت های بین المللی، منطقه ای و ملی؛

  ـ ترویج حفظ شاخص های جغرافیایی محصولات زیتون طبق موافقت نامه های بین المللی مربوط که ممکن است یک طرف عضو آن باشد؛

  ـ تشویق تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه بهداشت گیاهی راجع به پرورش زیتون

  ۳ـ در مورد ترویج محصولات زیتون، انتشار اطلاعات و اقتصاد زیتون:

  ـ تقویت نقش شورای بین المللی زیتون به عنوان مرکز اطلاعات و اسناد جهانی در زمینه درخت زیتون و محصولات آن و همچنین به عنوان محل برگزاری نشست ها برای تمام بهره برداران بخش زیتون؛

  ـ ترویج مصرف محصولات زیتون و گسترش تجارت بین المللی کنسرو زیتون و روغن زیتون و اطلاع رسانی در مورد استانداردهای تجاری شورای بین المللی زیتون؛

  ـ حمایت از فعالیت های ملی و بین المللی برای تشویق انتشار اطلاعات علمی ژنتیکی در زمینه خواص تغذیه ای، بهداشتی و دیگر خواص روغن زیتون و کنسرو زیتون از نظر بهبود اطلاعات مصرف کننده؛

  ـ بررسی تعادل جهانی روغن زیتون، کنسرو زیتون، تفاله زیتون، انجام مطالعات و پیشنهاد اقدامات مقتضی؛

  ـ انتشار داده های اقتصادی و تجزیه و تحلیل در زمینه روغن زیتون، کنسرو زیتون و ارائه شاخص های ضروری به اعضاء جهت کمک به کارکرد مطمئن بازار محصولات زیتون؛

  ـ انتشار و استفاده از نتایج تحقیقات و برنامه های توسعه ای مرتبط با پرورش زیتون و مطالعه قابلیت آنها در افزایش بهره وری تولید.

  فصل دوم ـ تعاریف

  ماده ۲ـ تعاریف از نظر این موافقت نامه

  ۱ـ «شورای بین المللی زیتون» یعنی سازمان بین المللی موضوع بند (۱) ماده (۳) که به منظور اجرای مقررات این موافقت نامه تشکیل شده است.

  ۲ـ «شورای اعضاء» یعنی رکن تصمیم گیرنده شورای بین المللی زیتون.

  ۳ـ «طرف متعاهد» یعنی کشور، ناظر دائم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا یا سازمان بین دولتی که در بند (۳) ماده (۴) پیش بینی شده است و رضایت به متعهد شدن به این موافقت نامه داده است.

  ۴ـ «عضو» یعنی طرف متعاهد به گونه تعریف شده در بالا.

  ۵ـ «روغن زیتون» یعنی روغنی که منحصراً از میوه درخت زیتون به دست آمده است و عاری از روغن هایی است که با استفاده از حلال ها و با واکنش های استری شدن مجدد و هر مخلوطی با روغن دیگر به دست آمده است. این روغن باید دارای اسامی زیر باشد:

  روغن زیتون کاملاً طبیعی، روغن زیتون طبیعی، روغن زیتون طبیعی معمولی، روغن زیتون طبیعی چراغی، روغن زیتون تصفیه شده، روغن زیتون متشکل از روغن زیتون تصفیه شده و روغن زیتون طبیعی.

  ۶ـ «روغن تفاله زیتون» یعنی روغنی که از تفاله زیتون به کمک حلاّل ها یا دیگر عملیات فیزیکی به دست می آید و عاری از روغن هایی است که از طریق واکنش های استری شدن مجدد و هر مخلوطی با روغن های دیگر به دست آمده است. این روغن باید دارای اسامی زیر باشد:

  روغن تفاله زیتون خام، روغن تفاله زیتون تصفیه شده و روغن تفاله زیتون متشکل از روغن تفاله زیتون تصفیه شده و روغن زیتون طبیعی.

  ۷ـ « کنسرو زیتون» یعنی محصولی که از میوه سالم انواع گوناگون درخت زیتون کشت شده، به دست می آید که برای تولید محصولات زیتون انتخاب شده اند و به ویژه برای در نمک خواباندن و فرآوری یا عمل-آوری مناسب هستند و برای تجارت و مصرف نهائی عرضه می شوند.

  ۸ـ «محصولات زیتون» یعنی همه محصولات خوراکی زیتون به ویژه روغن زیتون، روغن تفاله و کنسرو زیتون.

  ۹ـ «محصولات جانبی زیتون» به ویژه یعنی محصولاتی که از شاخ و برگ و صنایع محصولات زیتون و محصولاتی که از مصارف مختلف محصولات این بخش به دست می آید.

  ۱۰ـ «سال زراعی زیتون» یعنی دوره ای از اول سپتامبر (۱۱ شهریور) سال اِن ( n ) تا ۳۱ آگوست (۱۰شهریور) سال اِن+۱ (۱+n) برای کنسرو زیتون و دوره ای از اول اکتبر (۱۰ مهر) سال اِن ( n ) تا ۳۰ سپتامبر (۹ مهر) سال اِن+۱ (۱+n) برای روغن زیتون. برای نیمکره جنوبی این دوره با سال تقویمی اِن ( n ) برای کنسرو زیتون و روغن زیتون مطابقت دارد.

  ۱۱ـ «استانداردهای تجاری» یعنی استانداردهای مصوب شورای بین المللی زیتون که از طرف شورای اعضای خود عمل می کند و برای روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون اعمال می گردد.

  فصل سوم ـ مقرارت [مقررات] سازمانی

  بخش اول ـ تأسیس، ارکان، وظایف، مزایا و مصونیت ها

  ماده ۳ـ ساختار و مقر شورای بین المللی زیتون

  ۱ـ شورای بین المللی زیتون وظایف خود را از طریق ارکان زیر انجام خواهد داد.

  الف) شورای اعضاء؛

  ب) رئیس و نایب رئیس؛

  پ) کارگروه امور اداری و مالی و هر کارگروه یا کارگروه های فرعی دیگر؛

  ت) دبیرخانه اجرائی

  ۲ـ مقر شورای بین المللی زیتون تا اعتبار این موافقت نامه در مادرید، اسپانیا، خواهد بود مگر اینکه شورای اعضاء تصمیم دیگری بگیرد.

  ماده ۴ـ اعضای شورای بین المللی زیتون

  ۱ـ هر طرف متعاهد که عضو این موافقت نامه می شود، عضو شورای بین المللی زیتون خواهد بود که در آن پذیرفته است که به این موافقت نامه متعهد باشد.

  ۲ـ هر عضو برای تحقق اهداف موضوع ماده (۱) این موافقت نامه همکاری می کند.

  ۳ـ در این موافقت نامه اصطلاح «دولت» از جمله به عنوان نماینده هر کشور، ناظر دائمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و هر سازمان بین دولتی دارای مسؤولیت قابل مقایسه ای در مورد مذاکره، امضاء، انعقاد، تصویب، و اجرای موافقت نامه های بین المللی به ویژه موافقت نامه های تجاری تفسیر خواهد شد.

  ماده ۵ـ مزایا و مصونیت ها

  ۱ـ شورای بین المللی زیتون دارای شخصیت حقوقی خواهد بود. شورا به ویژه صلاحیت عقد قرارداد، تحصیل و فروش اموال منقول و غیرمنقول و طرح دعاوی حقوقی را خواهد داشت. شورا اختیار استقراض پول را نخواهد داشت.

  ۲ـ وضعیت، مزایا و مصونیت های شورای بین المللی زیتون و همچنین مدیر اجرائی، و مسئولان ارشد و کارمندان و متخصصین و نمایندگان اعضای آنکه برای ایفای وظایف خود در قلمرو دولت میزبان هستند تابع موافقت نامه مقر، منعقده بین دولت میزبان و شورای بین المللی زیتون است.

  ۳ـ دولت کشوری که مقر شورای بین المللی زیتون در آن قرار دارد تا آنجایی که قوانین آن کشور اجازه می دهد حقوق پرداختی توسط شورای بین المللی زیتون به کارکنان خود و اموال، درآمد، و دیگر دارایی های شورای بین المللی زیتون را از مالیات معاف خواهد نمود.

  ۴ـ شورای بین المللی زیتون می تواند با یک یا چند عضو، موافقت نامه هایی را در ارتباط با مزایا و مصونیت هایی که ممکن است برای اجرای مناسب این موافقت نامه ضروری باشد، منعقد نماید.

  ماده ۶ ـ ترکیب شورای بین المللی زیتون

  ۱ـ شورای بین المللی زیتون متشکل از تمام اعضای شورای بین المللی زیتون خواهد بود.

  ۲ـ هر عضو نماینده خود را در شورای بین المللی زیتون تعیین خواهد نمود.

  ماده ۷ـ اختیارات و وظایف ارکان

  ۱ـ شورای اعضاء

  الف) شورای اعضاء از یک نماینده از هر عضو تشکیل خواهد شد. به علاوه هر عضو می تواند یک یا چند نفر عضو علی البدل و یک یا چند نفر مشاور برای نماینده خود تعیین نماید. شورای اعضاء بالاترین مرجع و رکن تصمیم گیرنده شورای بین المللی زیتون خواهد بود و تمام اختیارات و وظایفی را که برای دستیابی به اهداف این موافقت نامه ضروری است، اعمال خواهد نمود.

  ب) شورای اعضاء مسئول اجرای مقررات این موافقت نامه خواهد بود. برای رسیدن به این منظور شورا چنانچه اختیارات یا وظایف مربوط صریحاً به مدیر اجرائی واگذار نشده باشد، تصمیم گیری و توصیه هایی را تصویب خواهد نمود.

  هر تصمیم یا توصیه ای که طبق موافقت نامه بین المللی مقدم بر این موافقت نامه تصویب شده باشد و تا زمان لازم الاجراشدن این موافقت نامه معتبر باشد، اعمال آن ادامه خواهد یافت، مگر اینکه مغایر این موافقت نامه باشد یا توسط شورای اعضاء باطل شده باشد.

  پ) برای اجرای این موافقت نامه، شورای اعضاء طبق مفاد این موافقت نامه موارد زیر را تصویب خواهد نمود:

  (۱) آیین کار؛

  (۲) مقررات مالی؛

  (۳) مقررات استخدامی با عنایت به مقرراتی که در مورد کارمندان سازمان های بین دولتی مشابه اعمال می شود؛

  (۴) نمودار سازمانی و شرح شغل؛

  (۵) دیگر رویه های لازم برای انجام فعالیت های شورای بین المللی زیتون.

  ت) شورای اعضاء گزارش سالانه ای را در مورد فعالیت های خود و عملکرد این موافقت نامه و نیز گزارش ها، مطالعه ها و اسناد دیگر را که مفید و ضروری می داند، تهیه و منتشر خواهد نمود.

  ۲ـ رئیس و نایب رئیس

  الف) شورای اعضاء یک رئیس و یک نایب رئیس را برای مدت یک سال از میان نمایندگان اعضاء انتخاب خواهد نمود.

  چنانچه رئیس یا نایب رئیس، رئیس هیئت نمایندگی در جلسات باشد، حق وی برای شرکت در تصمیم های شورای اعضاء توسط عضو دیگری از هیئت نمایندگی وی اعمال خواهد شد.

  ب) بدون لطمه زدن به اختیارات یا وظایفی که در این موافقت نامه یا طبق آن به مدیر اجرائی محول شده است، رئیس، ریاست جلسات شورای اعضاء را به عهده دارد و به منظور تسهیل فرآیند تصمیم گیری و اعمال هرگونه مسؤولیت ها و وظایف مربوط دیگر مندرج در این موافقت نامه و یا مواردی که متعاقباً در آیین کار مقرر می شود، بحث ها را هدایت می کند.

  پ) رئیس شورا باید پاسخگوی شورای اعضاء در انجام وظایف خود باشد.

  ت) در صورت غیبت رئیس، نایب رئیس، جانشین وی خواهد شد که در چنین مواردی وی دارای همان اختیارات و مسؤولیت های رئیس در هنگام تعیین شدن به جای او می باشد.

  ث) رئیس و نایب رئیس هیچ حق الزحمه ای را دریافت نخواهند کرد. در صورت غیبت موقت رئیس و نایب رئیس یا غیبت دائم یک یا هر دوی آنها، شورای اعضاء در صورت اقتضاء مسئول جدیدی را به صورت موقت یا دائم از بین نمایندگان اعضاء انتخاب خواهد نمود.

  ۳ـ کارگروه های امور اداری و مالی، دیگر کارگروه ها و کارگروه های فرعی

  به منظور تسهیل کار شورای اعضاء، اختیاراتی به شورا داده خواهد شد تا علاوه بر تشکیل کارگروه امور اداری و مالی موضوع ماده (۱۳) این موافقت نامه، هر کارگروه و کارگروه های فرعی دیگر را که برای کمک به شورا در ایفای وظایف آن به موجب این موافقت نامه مفید می داند، تشکیل دهد.

  ۴ـ دبیرخانه اجرائی

  الف) شورای بین المللی زیتون دارای دبیرخانه اجرائی شامل مدیر اجرائی، مسئولان ارشد و کارکنانی خواهد بود که برای اجرای وظایف ناشی از این موافقت نامه لازم می باشد. وظایف مدیر اجرائی و مسئولان ارشد بر اساس آیین کاری می باشد که به ویژه وظایف محوله به آنها را تعیین خواهد کرد.

  ب) بررسی جدی در امر استخدام کارکنان دبیرخانه اجرائی، ضرورت تضمین بالاترین استاندارد های بهره وری، صلاحیت و یکپارچگی خواهد بود. کارکنان دبیرخانه اجرائی، به ویژه مدیر اجرائی، مسئولان ارشد و مدیران میانی بر اساس اصل جابه جایی متناسب بین اعضاء و رعایت تعادل مناطق جغرافیایی انتخاب خواهند شد.

  پ) شورای اعضاء، مدیر اجرائی و مسئولان ارشد را برای یک دوره چهار ساله انتخاب خواهد نمود. شورای اعضاء می تواند طبق مفاد جزء (ب) بند (۴) ماده (۱۰) برای جایگزینی یا تمدید هر گونه انتصاب برای یک دوره حداکثر چهار ساله تصمیم گیری کند. شورای اعضاء مدت انتصاب آنها را بر حسب مدتی که برای مقام های هم تراز سازمان های بین المللی اعمال می شود، تعیین می کند.

  ت) مدیر اجرائی، کارکنان را طبق مفاد مقرر در این موافقت نامه و مقررات استخدامی منصوب خواهد نمود. مدیر اجرائی اطمینان حاصل خواهد کرد که در کلیه انتصاب ها اصول مندرج در جزء (ب) بند (۴) این ماده رعایت می شود و به کارگروه امور اداری و مالی گزارش داده می شود.

  ث) مدیر اجرائی، رئیس اجرائی شورای بین المللی زیتون خواهد بود و نسبت به انجام هر یک از وظایف محول شده به وی در اجرا و کارکرد موافقت نامه در برابر شورای اعضاء مسؤولیت دارد. مدیر اجرائی، وظایف خود را انجام خواهد داد و تصمیم های مدیریتی را به صورت گروهی با مسئولان ارشد طبق مفاد آیین کار اتخاذ خواهد نمود.

  ج) مدیر اجرائی، مسئولان ارشد و دیگر اعضای کارکنان نباید هیچ فعالیت انتفاعی را در هیچ یک از بخش های مختلف عمل آوری زیتون و صنعت محصولات زیتون انجام دهند.

  چ) مدیر اجرائی، مسئولان ارشد و کارکنان نباید دستوراتی را در رابطه با وظایف خود به موجب این موافقت نامه از هر عضو یا هر مرجع خارج از شورای بین المللی زیتون درخواست یا دریافت نمایند. آنها باید از انجام هر فعل تأثیرگذار بر موقعیت آنها به عنوان مقامات بین المللی که فقط در مقابل شورای اعضاء مسؤولیت دارند پرهیز نمایند. اعضاء باید به ماهیت بین المللی منحصربه فرد مسؤولیت های مدیر اجرائی، مسئولان ارشد و کارکنان احترام بگذارند و از تحت تأثیر قرار دادن آنها در اجرای مسؤولیت های آنها پرهیز نمایند.

  بخش دوم ـ کارکرد شورای اعضاء

  ماده ۸ـ اجلاس های شورای اعضاء

  ۱ـ شورای اعضاء در مقر شورای بین المللی زیتون تشکیل جلسه خواهد داد، مگر اینکه به گونه دیگری تصمیم بگیرد. اگر بر اساس دعوت هر عضوی، شورای اعضاء تصمیم بگیرد که در مکان دیگری جلسه تشکیل دهد، آن عضو هزینه های اضافه ای که این امر برای بودجه در نظر گرفته شده شورای بین المللی زیتون برای تشکیل جلسه در مقر در پی دارد را برعهده خواهد گرفت.

  ۲ـ شورای اعضاء حداقل دو اجلاس عادی را در سال برگزار خواهد نمود.

  ۳ـ شورای اعضاء اجلاس فوق العاده را در هر زمان بنا به درخواست اشخاص زیر برگزار خواهد نمود:

  الف) رئیس؛

  ب) حداقل سه عضو

  ۴ـ اطلاعیه مربوط به اجلاس حداقل شصت روز پیش از تاریخ اولین اجلاس برای اجلاس عادی و برای اجلاس فوق العاده ترجیحاً سی روز و حداقل بیست و یک روز پیش از تاریخ اولین اجلاس ارسال خواهد شد. هزینه های حضور نمایندگان شورای اعضاء توسط اعضای مربوط پرداخت خواهد شد.

  ۵ـ هر عضو می تواند با اطلاعیه کتبی خطاب به دبیرخانه اجرائی، پیش یا در ضمن اجلاس عادی یا اجلاس فوق العاده، عضو دیگری را مجاز نماید تا حافظ منافع آن باشد و حق خود برای مشارکت در تصمیم ها در آن جلسه شورای اعضاء را اعمال کند. یک عضو نمی تواند نمایندگی بیش از یک عضو دیگر را در هر یک از جلسات شورا داشته باشد.

  ۶ـ هر طرف ثالث یا نهاد علاقه مند به ملحق شدن به این موافقت نامه و یا با علاقه مستقیم به فعالیت های شورای بین المللی زیتون می تواند بر اساس ابتکار خود یا دعوت شورای اعضاء با رضایت قبلی شورا، به عنوان ناظر در تمام یا بخش هایی از یک اجلاس یا اجلاس های شورای اعضاء، شرکت نماید.

  ۷ـ ناظرین در جایگاه اعضاء نخواهند بود و حق تصمیم گیری و حق رأی نخواهند داشت.

  ماده ۹ـ حدنصاب جلسات

  ۱ـ حدنصاب لازم برای تشکیل اجلاس عادی یا فوق العاده شورای اعضاء در ابتدای روز افتتاحیه اجلاس به تأیید خواهد رسید. حدنصاب به موجب بند (۵) ماده (۸) حضور یا نمایندگی داشتن حداقل سه چهارم تمام اعضاء خواهد بود.

  ۲ـ اگر حدنصاب مذکور در بند فوق در افتتاحیه جلسه عمومی حاصل نشود، رئیس، جلسه را بیست و چهار ساعت به تعویق خواهد انداخت. حدنصاب لازم برای شروع جلسه در زمان جدید تعیین شده به وسیله رئیس، حضور اعضاء یا نمایندگی داشتن حداقل دوسوم تمام اعضاء خواهد بود.

  ۳ـ تعداد اعضای مؤثر لازم برای حدنصاب، کل تعداد بدون بخش اعشاری حاصل از اعمال تناسب های ذکرشده در بالا نسبت به تعداد کل اعضاء خواهد بود.

  ماده ۱۰ـ تصمیم های شورای اعضاء

  ۱ـ تصمیم های شورای اعضاء به اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد. تمام تصمیم ها به موجب این ماده توسط اعضای حاضر یا نمایندگان دارای حق رأی طبق بند (۶) ماده (۱۶) اتخاذ خواهد شد. اعضاء متعهد هستند نهایت تلاش خود را برای حل و فصل هرگونه مسائل مهم با اتفاق آراء اعمال نمایند.

  ۲ـ برای اتخاذ هرگونه تصمیم شورای اعضاء، حضور یا نمایندگی حداقل، اکثریت تمام اعضای دارای حق رأی طبق بند (۶) ماده (۱۶) ضروری است.

  ۳ـ اتفاق آراء برای تمامی تصمیم های متخذه در موارد زیر اعمال خواهد شد:

  ـ محرومیت اعضاء طبق ماده (۳۴)؛

  ـ بندهای (۶) و (۱۰) ماده (۱۶)؛

  ـ اصلاحات یا فسخ این موافقت نامه به موجب ماده (۳۲) و ماده (۳۶)؛

  ـ همکاری با سازمان های دیگر طبق بند (۲) ماده (۱۲).

  ۴ـ برای تصمیم های دیگر، اگر ظرف مهلت تعیین شده از سوی رئیس شورا اتفاق آراء حاصل نشود، رویه مشخص شده زیر، اعمال خواهد گردید:

  الف) تصمیم گیری در مورد استانداردهای تجاری و اجرای قواعد موضوع جزء (پ) بند (۱) ماده (۷) این موافقت نامه:

  به عنوان یک قاعده کلی تنها تصمیم هایی که در مورد آنها به نحوی که توسط شورای بین المللی زیتون در آیین کار آن تأیید شده است در سطح مناسب، اتفاق آراء حاصل شده باشد، برای تصویب به شورای اعضاء ارائه خواهد شد.

  چنانچه متعاقب رویه حاکم در سطح مناسب اتفاق آراء حاصل نگردد تصمیم به همراه گزارش کلی مشکلات ایجادشده در این فرآیند و هرگونه پیشنهاد مناسب به شورای اعضاء ارجاع داده خواهد شد.

  شورای اعضاء برای اتخاذ تصمیم موردنظر از طریق اتفاق آرای اعضاء یا نمایندگان دارای حق رأی طبق بند (۶) ماده (۱۶) تلاش خواهد نمود.

  اگر اتفاق آراء حاصل نگردد تصمیم گیری تا اجلاس بعدی اعم از عادی یا فوق العاده به تأخیر خواهد افتاد.

  اگر باز هم اتفاق آراء در آن جلسه حاصل نگردد تصمیم گیری در صورت امکان حداقل به مدت بیست و چهار ساعت به تعویق خواهد افتاد.

  اگر در این مدت زمان اتفاق آراء حاصل نگردد، تصمیم، پذیرفته شده تلقی خواهد شد مگر اینکه حداقل یک چهارم اعضاء یا عضو یا اعضائی با حداقل تعداد صد سهم مشارکت، آن را رد کنند.

  ب) سایر تصمیم هایی که در جزء (الف) بند (۴) این ماده به آنها اشاره نگردیده است:

  اگر اتفاق آراء در مهلتی که از سوی رئیس تعیین می شود حاصل نگردد، اعضاء طبق مفاد زیر رأی گیری خواهند نمود:

  هر تصمیم زمانی پذیرفته شده تلقی خواهد شد که حداقل، اکثریت اعضای دارای حداقل هشتاد و شش درصد (۸۶%) از سهام مشارکت اعضاء، طبق بند (۱) این ماده، موافق آن باشند.

  ۵ـ رأی گیری و رویه های نمایندگی موضوع این ماده در مورد اعضایی که شرایط مندرج در بند (۱۶) این موافقت نامه را نداشته باشند، اعمال نخواهد گردید، مگر اینکه شورا تصمیم دیگری را طبق همان ماده گرفته باشد.

  ۶ـ شورای اعضاء می تواند از طریق تبادل نامه بین رئیس و اعضاء، بدون برگزاری جلسه تصمیماتی را اتخاذ کند به شرط اینکه هیچ یک از اعضاء به استثنای اعضای بدهکار به این روش اعتراض نکنند. قواعد کاربرد این روش مشاوره به وسیله شورای اعضاء در آیین کار آن تعیین خواهد شد. هرگونه تصمیمی که بدین نحو اتخاذ گردد در اسرع وقت ممکن توسط مدیر اجرائی به اطلاع تمامی اعضاء خواهد رسید و در گزارش نهائی جلسه بعدی شورای اعضاء آورده خواهد شد.

  ماده ۱۱ـ سهام مشارکت

  ۱ـ اعضاء با یکدیگر هزار سهم مشارکت خواهند داشت. این سهام باید با حق عضویت های مالی و حق رأی اعضاء برابر باشد.

  ۲ـ سهام مشارکت بین اعضاء متناسب با مأخذ اطلاعات هر عضو تقسیم خواهد شد که طبق فرمول زیر محاسبه می گردد:

  (آی ۲ + آی ۱) 1/3 + (ای ۲ + ای ۱) 1/3 + (پی ۲ + پی ۱) 1/3 = کیو

  عامل ها در این فرمول میانگین هایی هستند که به هزار تن متریک بیان شده اند. هر کسری از هزار تن که بیشتر از واحد عددی باشد، نادیده انگاشته می شود. سهام مشارکت نمی تواند کسری باشد.

  کیو: منبع اطلاعات که به طور نسبی برای محاسبه میزان سهام مشارکت مورد استفاده قرار می گیرد.

  پی ۱: میانگین تولید روغن زیتون شش سال زراعی آخر زیتون.

  پی ۲: میانگین تولید کنسرو زیتون شش سال زراعی آخر زیتون که با اعمال ضریب معکوس شانزده درصد (۱۶%) به روغن زیتون معادل تبدیل شده است.

  ای ۱: میانگین (گمرکی) روغن زیتون صادراتی شش سال تقویمی آخر مطابق با پایان سال های زراعی زیتون که برای محاسبه پی ۱ مورد توجه قرارگرفته شده است.

  ای ۲: میانگین (گمرکی) کنسرو زیتون صادراتی شش سال تقویمی آخر مطابق با پایان سال های زراعی زیتون که برای محاسبه پی ۲ مورد توجه قرارگرفته شده است و با اعمال ضریب معکوس شانزده درصد (۱۶%) درصد به روغن زیتون معادل تبدیل شده است.

  آی ۱: میانگین (گمرگی [گمرکی]) روغن زیتون وارداتی شش سال تقویمی آخر مطابق با پایان سال های زراعی زیتون که برای محاسبه پی ۱ مورد توجه گرفته شده است.

  آی ۲: میانگین (گمرکی) کنسرو زیتون وارداتی شش سال تقویمی آخر مطابق با پایان سال های زراعی زیتون که برای محاسبه پی ۲ در نظر گرفته شده است و با اعمال ضریب معکوس شانزده درصد (۱۶%) به روغن زیتون معادل تبدیل شده است.

  ۳ـ سهام مشارکت اولیه در پیوست (الف) این موافقت نامه درج شده است. آنها بر حسب میانگین اطلاعات شش سال زراعی آخر زیتون و سال های تقویمی که اطلاعات نهائی قابل دستیابی بوده است تعیین شده است.

  ۴ـ هیچ عضوی کمتر از پنج سهم مشارکت نخواهد داشت. اگر محاسبه نتیجه ای کمتر ا ز پنج سهم مشارکت برای هر یک از اعضاء داشته باشد سهم آن عضو به پنج افزایش خواهد یافت و سهام مشارکت دیگر اعضاء به نسبت کاهش خواهد یافت.

  ۵ـ شورای اعضاء در دومین اجلاس عادی هر سال تقویمی، سهام مشارکت را که به موجب این ماده محاسبه شده است، تصویب خواهد کرد بدون لطمه زدن به بند (۶) این ماده، چنین تقسیمی برای سال بعد به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

  ۶ـ هرگاه هر دولتی همان طور که در بند (۳) ماده (۴) بیان شده، عضو این موافقت نامه شود یا از عضویت آن خارج شود یا اگر عضوی وضعیت خود را بر اساس مفاد بند (۸) ماده (۱۶) تغییر دهد، شورای اعضاء برای سال بعد بار دیگر سهام مشارکت را با رعایت شرایط این ماده نسبت به میزان سهام مشارکت متعلق به هر عضو تقسیم خواهد نمود. در صورت الحاق یا خروج از عضویت در این موافقت نامه که بر روی سال جاری تأثیرگذار می باشد، تقسیم مجدد فقط به منظور رأی گیری انجام خواهد شد.

  ماده ۱۲ـ همکاری با دیگر سازمان ها

  ۱ـ شورای بین المللی زیتون می تواند ترتیباتی را برای مشاوره و همکاری با سازمان ملل متحد و آژانس-های تخصصی آن به ویژه فراهمایی (کنفرانس) سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه، سایر سازمان های مربوط بین دولتی و سازمان های منطقه ای و بین المللی مرتبط برقرار کند. این ترتیبات می تواند شامل توافق های همکاری با مؤسسات مالی باشد که می توانند در خصوص اهداف موضوع ماده (۱) این موافقت نامه همکاری نمایند.

  ۲ـ هر توافق همکاری که میان شورای بین المللی زیتون و سازمان ها و یا مؤسسات بین المللی فوق الذکر ایجاد شود و متضمن تعهدات قابل توجهی برای شورای بین المللی زیتون باشد طبق بند (۳) ماده (۱۰) مستلزم تصویب قبلی شورای اعضاء خواهد بود.

  ۳ـ اعمال این ماده بر اساس آیین کار شورای بین المللی زیتون خواهد بود.

  فصل چهارم ـ کارگروه امور مالی و اداری

  ماده ۱۳ـ کارگروه امور مالی و اداری

  ۱ـ شورای اعضاء، کارگروه امور مالی و اداری را که متشکل است از حداقل یک نماینده از هر عضو، تأسیس خواهد کرد. کارگروه امور مالی و اداری حداقل دو بار در سال پیش از هر اجلاس شورای اعضاء تشکیل جلسه خواهد داد.

  ۲ـ کارگروه امور مالی و اداری مسئول وظایف شرح داده شده در این موافقت نامه و آیین کار خواهد بود. این کارگروه به ویژه مسئول موارد زیر می باشد:

  بررسی برنامه کاری سالانه دبیرخانه اجرائی در مورد فعالیت مؤسسه به ویژه در مورد بودجه، قواعد مالی، و قواعد قانونی و داخلی پیش از ارائه آن به شورای اعضاء جهت تصویب در دومین اجلاس عادی سال تقویمی آن.

  نظارت بر اجرای استاندارد های کنترلی داخلی مندرج در آیین کار شورای بین المللی زیتون و کنترل اعمال مقررات مالی موضوع این موافقت نامه؛

  بررسی پیش نویس بودجه سالیانه شورای بین المللی زیتون که توسط مدیر اجرائی پیشنهاد شده است. تنها پیش نویس بودجه پیشنهادی کارگروه امور اداری و مالی برای تصویب به شورای اعضاء ارسال خواهد شد؛

  بررسی و ارسال سالانه حساب ها برای سال مالی جاری به شورای اعضاء جهت تصویب در اولین اجلاس عادی سال تقویمی همراه با هرگونه اقدام دیگر مرتبط با کارگروه امور مالی و اداری؛

  ارائه پیشنهادها و مشاوره در خصوص موضوعات مرتبط با اجرای این موافقت نامه؛

  بررسی و ارائه گزارش به شورای اعضاء در خصوص درخواست های الحاق اعضای جدید یا خروج یکی از اعضا از عضویت در شورای بین المللی زیتون؛

  بازنگری با رعایت اصول مندرج در ماده (۷) در خصوص انتصابات کارمندان دبیرخانه اجرائی و سایر مسائل مرتبط با موضوعات اداری و سازمانی.

  ۳ـ کارگروه امور مالی و اداری علاوه بر وظایف بیان شده در این ماده، هرگونه وظایف دیگری را که توسط شورا در آیین کار آن، به آن واگذار می شود، انجام خواهد داد.

  ۴ـ شورای اعضای قواعد تفصیلی را در آیین کار خود برای اجرای این مقررات تنظیم و تصویب خواهد نمود.

  فصل پنجم ـ مقررات مالی

  ماده ۱۴ـ بودجه

  ۱ـ سال مالی منطبق با تقویم سالیانه خواهد بود.

  ۲ـ بودجه، واحد و متشکل از دو بخش زیر خواهد بود:

  بخش اول: اداری

  بخش دوم: اجرائی از جمله و به ویژه استانداردسازی، همکاری های فنی و ترویج شورای اعضاء با در نظر گرفتن اهداف شورای بین المللی زیتون در خصوص هر یک از بخش های فرعی مربوط دیگر تصمیم گیری خواهد نمود.

  ۳ـ بودجه از راه های زیر تأمین می گردد:

  الف) مبلغ حق عضویت هر عضو که به نسبت سهم مشارکت آن که طبق ماده (۱۱) این موافقت نامه مقرر شده است، احراز خواهد شد.

  ب) یارانه ها و کمک های مالی داوطلبانه اعضاء که بر اساس مقررات موافقت نامه ای که بین شورای بین المللی زیتون و عضو اعطاکننده منعقد خواهد شد، تعیین می شود؛

  پ) مبالغ اهداء شده از سوی دولت ها و یا دیگر منابع؛

  ت) اشکال دیگر کمک های تکمیلی از جمله خدمات، تجهیزات فنی و علمی و یا کارکنانی که می توانند الزامات برنامه های مصوب را تأمین کنند؛

  ث) هرگونه درآمد دیگر.

  ۴ـ شورای بین المللی زیتون به عنوان بخشی از توسعه همکاری های بین المللی تلاش خواهد کرد چنین کمک مالی و یا فنی ضروری را تا آنجا که قابل دریافت باشد از سازمان های صلاحیت دار بین المللی، منطقه ای یا ملی اعم از مالی یا انواع دیگر به دست آورد.

  مبالغ فوق توسط شورای اعضاء به بودجه آن اختصاص داده خواهد شد.

  ۵ـ مبالغ بودجه را که در طول یک سال تقویمی مصرف نشده باشد، می توان به عنوان تأمین مالی قبلی بودجه همان گونه که در مقررات مالی قید شده است، به سال های تقویمی آینده منتقل کرد.

  ماده ۱۵ـ سایر وجوه

  علاوه بر بودجه موضوع ماده (۱۴)، وجوه دیگری که هدف، عملکرد و توجیه آنها در آیین کار مقرر شده است، می تواند در اختیار شورای بین المللی زیتون قرار گیرد.

  شورای اعضاء می تواند دبیرخانه اجرائی را مجاز به مدیریت وجوه طرف ثالث نماید. شرایط و محدوده این مجوز و مسؤولیت های ناشی از مدیریت وجوه مزبور در مقررات مالی تعیین خواهد شد.

  ماده ۱۶ـ پرداخت حق عضویت

  ۱ـ شورای اعضاء در دومین اجلاس سال تقویمی خود میزان کل بودجه موضوع ماده (۱۴) این موافقت نامه و مبلغ حق عضویتی را که هر عضو باید برای سال تقویمی بعد پرداخت نماید، تعیین خواهد کرد. حق عضویت مزبور بر اساس سهام مشارکت هر عضو همان گونه که در ماده (۱۱) این موافقت نامه مقرر گردیده، محاسبه خواهد شد.

  ۲ـ شورای اعضاء حق عضویت اولیه هر عضوی را که پس از لازم الاجراشدن این موافقت نامه، عضو آن می شود ارزیابی خواهد نمود. این حق عضویت بر اساس سهام مشارکتی که به آن عضو به موجب ماده (۱۱) این موافقت نامه به نحو اعمال شده برای سهم باقیمانده سال مورد بحث اختصاص داده شده، محاسبه خواهد شد. مبلغ حق عضویتی که باید توسط اعضای دیگر برای آن سال تقویمی پرداخت شود تغییر نخواهد کرد.

  ۳ـ حق عضویت ها به یورو پرداخت خواهد شد و در اولین روز سال مالی برابر با اول ژانویه (۱۱ دی) هر سال قابل پرداخت خواهد بود. حق عضویت اعضاء برای سال مالی که طی آن عضو شورای بین المللی می شوند از تاریخ عضویت آنها پرداخت خواهد شد.

  ۴ـ اگر چهار ماه پس از تاریخی که حق عضویت ها پرداخت می شود یک عضو حق عضویت خود را کاملاً پرداخت نکرده باشد، دبیرخانه اجرائی به صورت کتبی به عضو مربوط اعلام خواهد نمود که ظرف هفت روز نسبت به پرداخت حق عضویت خود اقدام نماید.

  ۵ـ اگر پس از مدت دو ماه از تاریخ درخواست انجام شده توسط دبیرخانه اجرائی هنوز عضو موردنظر حق عضویت خود را تسویه نکرده باشد حق رأی آن عضو در شورای اعضاء تا زمان پرداخت کامل حق عضویت وی، به حالت تعلیق در خواهد آمد. تصدی منصب انتخابی توسط نمایندگان عضو مربوط در شورای اعضاء و نیز کارگروه ها و کارگروه های فرعی و مشارکت در فعالیت هایی که به وسیله شورای بین المللی زیتون در سال بعدی تأمین مالی شده است نیز به حالت تعلیق در خواهد آمد.

  ۶ـ شورای اعضاء در اولین اجلاس عادی سال تقویمی یا اجلاس فوق العاده خود که پس از مهلت پرداخت حق عضویت ها است، اگر عضوی حق عضویت خود را پرداخت نکرده باشد، از آن آگاه خواهد شد، شورای اعضاء به جز عضوی که در پرداخت تأخیر کرده است، می تواند پس از استماع نظرات عضوی که تأخیر در پرداخت داشته و با توجه به موقعیت ویژه آن مانند مناقشات، بلایای طبیعی یا مشکلات در دسترسی به خدمات مالی بین المللی به اتفاق آراء تصمیم دیگری اتخاذ نماید. شورای اعضاء می تواند برنامه کاری دبیرخانه اجرائی را با توجه به میزان حق عضویت هایی که به طور مؤثر توسط اعضاء پرداخت شده، تنظیم نماید.

  ۷ـ مقررات بندهای (۵) و (۶) این ماده تا پرداخت کامل حق عضویت توسط اعضاء اعمال خواهد شد.

  ۸ـ پس از دو سال متوالی از عدم پرداخت حق عضویت، شورای اعضاء می تواند پس از استماع نظرات عضوی که تأخیر داشته است، نسبت به عدم بهره مندی آن از حقوق عضویت تصمیم گیری نماید، اما می تواند در جلسات به عنوان ناظر در چهارچوب مفاد بند (۷) ماده (۸ ) حضور داشته باشد.

  ۹ـ هر عضوی که از عضویت در این موافقت نامه خارج شود مسئول پرداخت هر یک از تعهدات مالی خود به موجب این موافقت نامه باقی خواهد ماند و محق به بازپرداخت هیچ گونه کمک مالی که تا آن زمان پرداخت کرده است، نخواهد بود.

  ۱۰ـ شورای اعضاء نمی تواند به هیچ وجه یک عضو را از تعهدات مالی خود به موجب این موافقت نامه مبری نماید. شورای اعضاء می تواند به اتفاق آراء، با تغییر زمان پرداخت تعهدات مالی اعضای حاضر و قبلی موافقت کند.

  ماده ۱۷ـ کنترل

  ۱ـ کنترل مالی شورای بین المللی زیتون توسط کارگروه امور اداری و مالی انجام خواهد شد.

  ۲ـ اظهارنامه های مالی شورای بین المللی زیتون برای سال تقویمی قبلی که توسط حسابرس مستقل تأیید شده، به کارگروه امور اداری و مالی ارائه خواهد شد. پس از بررسی حساب ها، کارگروه در اولین اجلاس عادی سال تقویمی آن نظری را به شورای اعضاء جهت تصویب و انتشار ارائه خواهد کرد.

  در زمان انجام امور حسابرسی که در بالا به آن اشاره شد، حسابرسان مستقل انطباق با مقررات مالی جاری و نیز عملکرد و کارایی سازو کار های کنترل داخلی موجود را تأیید خواهند کرد و فعالیت های انجام شده و حوادث کشف شده را در گزارش سالانه ثبت خواهند نمود که به کارگروه امور اداری و مالی ارائه خواهد شد.

  این گزارش حسابرسی به شورای اعضاء در اولین اجلاس عادی آن ارائه خواهد گردید.

  شورای اعضاء حسابرس مستقلی را تعیین خواهد نمود که مسئول بررسی حساب های سالانه شورای بین المللی زیتون و تهیه گزارش های فوق الذکرـ هر دو بر طبق مفاد مقررات مالی و رویه های اجرایی آن ـ خواهد بود.

  ۳ـ به علاوه، شورای اعضاء در اولین اجلاس عادی خود در سال تقویمی، گزارش مالی سال تقویمی قبلی مربوط به موارد زیر را بررسی و تصویب خواهد نمود:

  تأیید مدیریت وجوه، دارایی ها و نقدینگی شورای بین المللی زیتون؛

  قانونمندی عملکردهای مالی و مطابقت آنها با قواعد و مقررات و مقررات بودجه ای لازم الاجرا.

  ۴ـ کنترل های عطف به ماسبق عملیات توسط حسابرسان خارجی طبق ترتیبات مقررات مالی تضمین شده است.

  ۵ ـ بر اساس تجزیه و تحلیل خطر، حداقل سه عضو می توانند از شورا جهت انجام کنترل بر روی فعالیت های شورای بین المللی زیتون به منظور اطمینان از رعایت قواعد جاری و اصول مدیریت مالی صحیح و شفافیت، درخواست مجوز نمایند.

  کنترل ها با همکاری های نزدیک با اعضای دبیرخانه اجرائی شورای بین المللی زیتون در انطباق با قواعد و روش های تعریف شده در آیین کار و مقررات مالی شورای بین المللی زیتون انجام خواهد شد.

  گزارش مربوط به شورای اعضاء در اولین اجلاس عمومی پس از نهائی شدن گزارش ارائه خواهد شد.

  ماده ۱۸ـ تصفیه

  ۱ـ شورای اعضاء اگر منحل شود، ابتدا اقداماتی را که در بند (۱) ماده (۳۵) قید شده است، اتخاذ خواهد نمود.

  ۲ـ در زمان انقضای این موافقت نامه، دارایی های شورای بین المللی زیتون و هر مبلغ تعهد نشده ای که از وجوه موضوع ماده (۱۴) ناشی می شود به اعضاء به تناسب کل سهام مشارکت جاری آنها در آن زمان، بازپرداخت خواهد شد.

  کمک های مالی داوطلبانه و مبالغ اهداء شده موضوع ماده (۱۴) و نیز هر گونه مبلغ تعهد نشده موضوع ماده (۱۵) به اعضاء، اهداکننده یا طرف ثالث مربوط بازپرداخت خواهد شد.

  فصل ششم ـ مقررات استانداردسازی

  ماده ۱۹ـ نام گذاری و تعریف روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون

  ۱ـ نام گذاری و تعریف روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون در پیوست های (ب) و (پ) این موافقت نامه شرح داده شده است.

  ۲ـ شورای اعضاء می تواند برای نام گذاری و تعریف روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون که در پیوست های (ب) و (پ) این موافقت نامه پیش بینی شده است تمامی اصلاحاتی را که لازم یا مناسب می داند، اعمال نماید.

  ماده ۲۰ـ تعهدات اعضاء

  ۱ـ شورای بین المللی زیتون متعهد می شود تا نام گذاری هایی را که در پیوست های (ب) و (پ) در تجارت بین المللی آن شرح داده شده است، اجرا کند و استفاده از آن را در تجارت داخلی خود تشویق نماید.

  ۲ـ اعضاء متعهد می شوند از هر گونه کاربرد نام گذاری «روغن زیتون» در تجارت داخلی و بین المللی خود به تنهایی یا با ترکیبی از واژه های دیگر که طبق این موافقت نامه نیست، ممانعت نمایند. نام «روغن زیتون» به هیچ وجه به تنهایـی برای اشاره به «روغن تفاله زیتون» استفاده نخواهد شد.

  ۳ـ شورای اعضاء استانداردهای معیار خلوص و کیفیت حاکم در تجارت بین المللی اعضاء را تعیین خواهد کرد.

  ۴ـ اعضاء حمایت از شاخص های جغرافیایی را در قلمرو خود در چهارچوب مفهوم بند (۱) ماده (۲۲) موافقت نامه در مورد جنبه های تجاری مرتبط حقوق مالکیت معنوی (موافقت نامه تریپس) مربوط به محصولات تحت پوشش این موافقت نامه، طبق قواعد، روش ها و تعهدات بین المللی حاکم، به ویژه ماده (۱) موافقت نامه «تریپس» تضمین خواهند کرد.

  ۵ـ اعضاء به محض درخواست، اطلاعاتی را در خصوص شاخص های جغرافیایی که در قلمرو آنها از حمایت برخوردار هستند، به ویژه به منظور تقویت حمایت قانونی آنها از هر گونه عمل مشابه که بر روی اعتبار آن تأثیر می گذارد یا به شهرت آن آسیب می زند، مبادله خواهند نمود.

  ۶ـ اعضاء اختیار خواهند داشت تا ابتکارات طراحی شده ای را برای اطلاع مصرف کنندگان در خصوص ویژگی های خاص شاخص های جغرافیایی حمایت شده در قلمرو خود اتخاذ کنند و برای این شاخص ها طبق مقررات قانونی حاکم ارزش قائل شوند.

  ماده ۲۱ـ برچسب ضمانت بین المللی شورای بین المللی زیتون

  شورای اعضاء می تواند مقرراتی را در مورد کاربرد برچسب ضمانت بین المللی کیفیت که تضمین کننده رعایت استانداردهای بین المللی شورای بین المللی زیتون است، تصویب نماید. اعمال این ماده و مقررات کنترلی در آیین کار مشخص خواهد گردید.

  فصل هفتم ـ مقررات کلی

  ماده ۲۲ـ تعهدات کلی

  اعضاء هیچ اقدامی را که مغایر با تعهدات آنها می باشد به موجب این موافقت نامه یا اهداف کلی مندرج در ماده (۱) انجام نخواهند داد.

  ماده ۲۳ـ مسؤولیت مالی اعضاء

  مسؤولیت مالی هر عضو در قبال شورای بین المللی زیتون و دیگر اعضاء محدود به میزان تعهدات آن به موجب ماده (۱۶) در رابطه با حق عضویت در بودجه موضوع همان ماده خواهد بود.

  ماده ۲۴ـ جنبه های بوم شناختی و زیست محیطی

  اعضا ء به منظور بهبود روش ها در تمام مراحل تولید زیتون و روغن زیتون برای تضمین توسعه پایدار کشت زیتون توجه لازم را معمول خواهند داشت و متعهد خواهند بود فعالیت هایی را انجام دهند که شورای اعضاء ممکن است برای بهبود یا حل هر مشکلی که در این زمینه با آن روبرو می شوند، لازم بداند.

  ماده ۲۵ـ اطلاعات

  اعضاء متعهد می شوند تا همه آمارها، داده ها و اسناد به ویژه هر اطلاعاتی که به منظور برقراری توازن برای روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون و کسب آگاهی از سیاست های ملی اعضاء در مورد محصولات زیتون را که شورای بین المللی زیتون برای ایفای وظایف خود به موجب این موافقت نامه به آنها نیاز دارد در دسترس آن قرار داده و برای آن فراهم کنند.

  ماده ۲۶ـ اختلافات و شکایات

  ۱ـ هرگونه اختلافی در مورد تفسیر یا اجرای این موافقت نامه که از طریق مذاکره حل و فصل نشده است، بنا به درخواست عضو یا اعضائی که طرف اختلاف هستند، به شورای اعضاء ارجاع خواهد شد که در غیاب عضو یا اعضای مربوط و در صورت اقتضاء پس از اخذ نظر هیئت مشورتی، تصمیم گیری خواهد کرد. ترکیب و جزئیات عملیاتی این هیئت در آیین کار مشخص خواهد شد.

  ۲ـ نظر مستند هیئت مشورتی به شورای اعضاء که در همه شرایط، اختلاف را پس از بررسی همه عوامل مربوط، حل و فصل خواهد کرد، ارائه خواهد شد.

  ۳ـ هر شکایتی مبنی بر اینکه یک عضو، رئیس یا نایب رئیس هنگامی که به عنوان رئیس انجام وظیفه می کند در انجام تعهدات خود به موجب این موافقت نامه قصور کرده است، بر اساس درخواست عضو شاکی به شورای اعضاء ارجاع خواهد شد. شورا در غیاب طرف یا طرف های درگیر پس از مشورت با طرف های ذی ربط و در صورت اقتضاء پس از نظرخواهی از سوی هیئت مشورتی موضوع بند (۱) این ماده تصمیم گیری خواهد کرد. اعمال این بند در آیین کار متعاقباً شرح داده خواهد شد.

  ۴ـ اگر شورای اعضاء دریابد که عضوی مرتکب نقض این موافقت نامه شده است می تواند مجازات هایی را در مورد آن عضو از یک اخطار ساده تا تعلیق حق آن عضو جهت شرکت در تصمیم های شورای اعضاء تا زمانی که به تعهدات خود عمل کند، وضع نماید یا طبق تشریفات مقرر در ماده (۳۴) آن عضو را از مشارکت در این موافقت نامه محروم نماید. عضو موردنظر در مرحله آخر حق مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری را خواهد داشت.

  ۵ـ اگر شورای اعضاء ملاحظه کند که رئیس یا نایب رئیس هنگامی که به عنوان رئیس انجام وظیفه می کند، وظایف خود را در راستای این موافقت نامه یا آیین کار انجام نداده است می تواند بنا به درخواست حداقل پنجاه درصد (۵۰%) اعضای حاضر تصمیم بگیرد به مدت یک جلسه یا برای مدت طولانی تر، اختیارات و وظایف محول شده به رئیس یا نایب رئیس در این موافقت نامه یا آیین کار را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد و یک جانشین را از میان اعضای شورا انتخاب کند. اعمال این بند متعاقباً در آیین کار مشخص خواهد شد.

  ۶ـ در خصوص هرگونه اختلاف مرتبط با معاملات روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون، شورای بین‏المللی زیتون می تواند پیشنهادهای مناسبی را به اعضاء در خصوص ایجاد و کارکرد نهاد مصالحه و داوری بین‏المللی برای حل و فصل چنین اختلافاتی ارائه دهد.

  ماده ۲۷ـ امین اسناد

  بدین وسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این موافقت نامه تعیین می شود.

  ماده ۲۸ـ امضاء، تنفیذ، پذیرش و تصویب

  ۱ـ این موافقت نامه در مقر سازمان ملل متحد از ۱ ژانویه ۲۰۱۶ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ (۱۱ دی ۱۳۹۴ تا ۱۱ دی ۱۳۹۵) برای امضای اعضای موافقت نامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۰۵ (۱۳۹۴) و دولت های دعوت شده به کنفرانس سازمان ملل متحد جهت مذاکره موافقت نامه جایگزین موافقت نامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۰۵ (۱۳۹۴) مفتوح خواهد بود.

  ۲ـ این موافقت نامه منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب دولت های امضاکننده طبق تشریفات قانون اساسی مربوط آنها خواهد بود.

  ۳ـ هر دولت موضوع بند (۳) ماده (۴) می تواند:

  الف) در زمان امضای این موافقت نامه، به صورت کتبی اعلام نماید که با امضای مذکور رضایت خود را در مورد متعهد بودن به این موافقت نامه ابراز می نماید. (امضای قطعی) یا:

  ب) پس از امضای این موافقت نامه با سپردن سند مربوط به امین اسناد آن را تنفیذ، پذیرش یا تصویب نماید.

  ۴ـ اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب نزد امین اسناد سپرده خواهد شد.

  ماده ۲۹ـ الحاق

  ۱ـ این موافقت نامه برای الحاق هر دولتی که در بند (۳) ماده (۴) تعریف شده است مفتوح خواهد بود که می تواند بر اساس شرایطی که توسط شورای اعضاء تعیین خواهد شد و به ویژه شامل سهام مشارکت و مهلت سپردن اسناد الحاق خواهد بود به این موافقت نامه ملحق شود. این شرایط توسط شورای اعضاء به امین اسناد انتقال داده خواهد شد. تشریفات شروع الحاق، مذاکرات الحاق و مقررات مرتبط توسط شورای اعضاء در آیین کار مقرر خواهد شد.

  ۲ـ زمانی که مذاکرات الحاقِ مشخص شده در آیین کار انجام شد، شورای اعضاء در مورد الحاق طبق تشریقات [تشریفات] مقرر در ماده (۱۰) تصمیم گیری خواهد نمود.

  ۳ـ به محض الحاق، نام طرف متعاهد به همراه میزان سهم مشارکت تعیین شده آن به گونه ای که در شرایط الحاق ذکر شده است، در پیوست (الف) این موافقت نامه درج خواهد شد.

  ۴ـ الحاق با سپردن سند الحاق نزد امین اسناد نافذ خواهد شد. اسناد الحاق باید بیان کند که آن دولت همه شرایط مقرر توسط شورای بین المللی زیتون را می پذیرد.

  ماده ۳۰ـ اطلاعیه اجرای موقت

  ۱ـ دولت امضاکننده ای که قصد تنفیذ، پذیرش یا تصویب این موافقت نامه را دارد، یا هر دولتی که شورای اعضاء شرایطی را برای الحاق آن وضع کرده است، اما هنوز نتوانسته است سند خود را بسپارد، می-تواند در هر زمانی، به امین اسناد اعلام کند که این موافقت نامه را در صورت لازم الاجراشدن طبق ماده (۳۱) یا چنانچه قبلاً لازم الاجرا شده باشد به صورت موقت در تاریخ معینی اجرا خواهد کرد.

  ۲ـ دولتی که اطلاعیه اجرای موقت را به موجب بند (۱) این ماده ارائه نموده است این موافقت نامه را از زمانی که لازم الاجرا می شود یا چنانچه قبلاً لازم الاجرا شده باشد در تاریخ معینی اجرا خواهد نمود و از آن تاریخ طرف متعاهد خواهد بود و تا تاریخ سپردن اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود، طرف متعاهد باقی خواهد ماند.

  ماده ۳۱ـ لازم الاجراشدن

  ۱ـ این موافقت نامه از ۱ ژانویه ۲۰۱۷ (۱۲ دی ۱۳۹۵) به طور قطعی لازم الاجرا خواهد شد مشروط به اینکه حداقل پنج طرف متعاهد از میان طرف های مذکور در پیوست (الف) این موافقت نامه و دارای حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سهام مشارکتی از کل هزار سهم مشارکت به طور قطعی این موافقت نامه را امضاء کرده باشند یا آن را تنفیذ، پذیرش یا تصویب کرده یا به آن ملحق شده باشد.

  ۲ـ اگر در ۱ ژانویه سال ۲۰۱۷ (۱۲ دی ۱۳۹۵) این موافقت نامه طبق بند(۱) این ماده لازم الاجرا نشده باشد، چنانچه تا آن تاریخ طرف های متعاهدی که الزامات درصدی بند (۱) این ماده را برآورده می کنند این موافقت نامه را به طور قطعی امضاء کرده باشند یا آن را تنفیذ، پذیرش یا تصویب کرده یا امین اسناد را از اینکه این موافقت نامه را به طور موقت اجرا خواهند نمود، آگاه کرده باشند به طور موقت لازم الاجرا خواهد شد.

  ۳ـ اگر در ۳۱ دسامبر۲۰۱۶ (۱۱ دی ۱۳۹۵) الزامات لازم الاجراشدن به موجب بند (۱) یا (۲) این ماده برآورده نشده باشد، امین اسناد طرف های متعاهدی که این موافقت نامه را به طور قطعی امضاء کرده، یا آن را مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار داده اند و یا اعلام کرده اند که این موافقت نامه را به طور موقت اجرا خواهند کرد دعوت خواهد کرد تا در مورد لازم الاجراشدن کلی یا جزئی این موافقت نامه به طور قطعی یا موقت میان خود در تاریخی که ممکن است مشخص کنند تصمیم گیری نمایند.

  ۴ـ برای هر طرف متعاهدی که سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق را پس از لازم الاجراشدن این موافقت نامه تودیع می کند، این موافقت نامه در تاریخ سپردن سند مذکور لازم الاجرا خواهد شد.

  ماده ۳۲ـ اصلاحات

  ۱ـ شورای بین المللی زیتون، با اقدام از طریق شورای اعضاء می تواند این موافقت نامه را به اتفاق آراء اصلاح نماید.

  ۲ـ شورای اعضاء تاریخی که در آن اعضاء باید پذیرش خود را نسبت به اصلاحات موردنظر به امین اسناد اعلام نمایند، تعیین خواهد نمود.

  ۳ـ اصلاحیه نود روز پس از اینکه امین اسناد اطلاعیه پذیرش آن را از سوی همه اعضاء دریافت کند لازم الاجرا خواهد شد. اگر این شرط در تاریخ تعیین شده توسط شورای اعضاء، طبق بند (۲) این ماده تأمین نشود، چنین تلقی می شود که از اصلاحیه صرف نظر شده است.

  ۴ـ به روزرسانی های پیوست (الف) بر اساس بند (۵) ماده (۱۱)، از نظر این ماده اصلاحیه تلقی نخواهد شد.

  ماده ۳۳ـ خروج از عضویت

  ۱ـ هر عضوی می تواند در هر زمانی پس از لازم الاجراشدن این موافقت نامه با ارسال اطلاعیه کتبی خروج از عضویت به امین اسناد، از عضویت در این موافقت نامه خارج شود. عضو مربوط هم زمان شورای بین المللی زیتون را به طور کتبی از اقدامی که انجام داده است، آگاه خواهد نمود.

  ۲ـ خروج از عضویت به موجب این ماده، نود روز پس از دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد، نافذ خواهد شد.

  ماده ۳۴ـ محرومیت

  بدون لطمه به ماده (۲۶) اگر شورای اعضاء تصمیم بگیرد که هر عضوی در حال نقض تعهدات خود به موجب این موافقت نامه می باشد و بنابر این تصمیم بگیرد که این نقض صدمه قابل توجهی به اجرای این موافقت نامه می زند، می تواند، با تصمیم مستدل اعضای دیگر که به اتفاق آراء و در غیاب عضو مربوط اتخاذشده، آن عضو را از عضویت در این موافقت نامه محروم نماید. شورای بین المللی زیتون فوری امین اسناد را از تصمیم خود آگاه خواهد نمود. عضو موردنظر سی روز پس از تاریخ تصمیم شورای اعضاء به عضویت خود در این موافقت نامه پایان خواهد داد. پس از تاریخ تصمیم در خصوص محرومیت عضو، هیچ تعهدات مالی جدیدی وجود نخواهد داشت.

  ماده ۳۵ـ تسویه حساب

  ۱ـ شورای اعضاء با توجه به تمام تعهداتی که مستلزم پیامدهای حقوقی برای شورای بین المللی زیتون است و پیامدهایی نیز بر روی حق عضویت عضوی دارد که از عضویت در این موافقت نامه خارج شده است یا از عضویت در شورای بین المللی زیتون محروم شده یا به گونه دیگر عضویت آن در این موافقت نامه پایان یافته است و نیز زمانی که لازم است تا از انتقال مناسب به ویژه وقتی که این قبیل تعهدات قرار است فسخ شود، اطمینان حاصل گردد، هر تسویه حسابی که عادلانه تشخیص دهد را مشخص خواهد کرد.

  با وجود مفاد فراز فوق، عضو مزبور متعهد خواهد بود هر مبلغی را که باید در رابطه با زمانی که عضو بوده است به شورای بین المللی زیتون پرداخت می کرده است، پرداخت نماید.

  ۲ـ با فسخ این موافقت نامه، عضو موضوع بند (۱) این ماده در مورد عواید تصفیه یا سایر دارایی های دیگر شورای بین المللی زیتون هیچ حقی نخواهد داشت و در مورد هر بخش از کسر بودجه شورای بین المللی زیتون نیز در صورت وجود، مسؤولیت نخواهد داشت.

  ماده ۳۶ـ مدت اعتبار، تمدید و فسخ

  ۱ـ این موافقت نامه تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۶ (۱۰ دی ۱۴۰۵) لازم الاجرا باقی خواهد ماند.

  ۲ـ شورای اعضا می تواند این موافقت نامه را تمدید کند. شورای اعضاء به امین اسناد چنین تمدیدی را اعلام خواهد کرد. هر عضوی که چنین تمدیدی را برای این موافقت نامه نپذیرد، شورای بین المللی زیتون را آگاه خواهد نمود و از زمان شروع دوره تمدید، طرف متعاهد این موافقت نامه نخواهد بود.

  ۳ـ اگر پیش از ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۶ (۱۰ دی ۱۴۰۵) یا پیش از انقضای تمدید که به وسیله شورای اعضا تصمیم گیری شده است موافقت نامه جدیدی به وسیله شورای اعضاء مورد مذاکره قرار گرفته باشد اما هنوز به صورت قطعی یا موقت به مورد اجرا گذاشته نشده باشد، این موافقت نامه پس از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم الاجراشدن موافقت نامه جدید حداکثر برای مدت دوازده ماه، لازم الاجرا باقی خواهد ماند.

  ۴ـ شورای اعضاء می تواند نسبت به فسخ این موافقت نامه به اتفاق آراء تصمیم گیری کند. تعهدات اعضاء تا تاریخ فسخ تعیین شده به وسیله شورای اعضاء ادامه خواهد داشت.

  ۵ـ علی رغم انقضاء یا فسخ موافقت نامه، شورای بین المللی زیتون تا وقتی که به منظور انجام امور تصفیه شورای بین المللی زیتون، از جمله تسویه حساب ها لازم باشد، وجود خواهد داشت و در طول این زمان دارای اختیارات و وظایفی که برای اهداف مذکور لازم است، خواهد بود.

  ۶ـ شورای اعضاء امین اسناد را از هر تصمیم اتخاذشده به موجب این ماده آگاه خواهد کرد.

  ماده ۳۷ـ قید تحدید تعهد

  هیچ قید تحدید تعهدی را نمی توان نسبت به هر یک از مقررات این موافقت نامه در نظر گرفت.

  برای گواهی مراتب فوق امضاکنندگان زیر که به نحو مقتضی مجاز شده اند این موافقت نامه را در تاریخ های مشخص شده امضاء نموده اند.

  این موافقت نامه در ژنو در تاریخ ۹ اکتبر سال ۲۰۱۵ (۱۷ مهر ۱۳۹۴) تنظیم شد. متون این موافقت نامه به زبان های عربی، انگلیسی، فرانسوی و اسپانیولی از اعتبار یکسان برخوردار می باشند.

   

  پیوست (الف)

  سهام مشارکت در بودجه سازمان که طبق ماده (۱۱) وضع شده است

  آلبانی

  ۵

  الجزایر

  ۱۹

  آرژانتین

  ۱۸

  مصر

  ۲۳

  اتحادیه اروپا

  ۷۱۷

  ایران (جمهوری اسلامی)

  ۵

  عراق

  ۵

  رژیم اشغالگر قدس

  ۵

  اردن

  ۸

  لبنان

  ۶

  لیبی

  ۵

  مراکش

  ۴۱

  مونته نگرو

  ۵

  تونس

  ۶۷

  ترکیه

  ۶۶

  اروگوئه

  ۵

  جمع کل

  ۱۰۰۰

   

  پیوست (ب)

  نام گذاری و تعاریف روغن زیتون و روغن تفاله زیتون

  نام گذاری روغن زیتون و روغن تفاله زیتون با تعریف مربوط به هر نام گذاری به شرح زیر آمده است:

  ۱ـ روغن زیتون

  الف ـ روغن زیتون طبیعی: روغنی است که منحصراً از میوه درخت زیتون با ابزار مکانیکی یا فیزیکی دیگری تحت شرایطی، به ویژه شرایط گرمایی که اجازه نمی دهد روغن فاسد شود، به دست می آید و هیچ عملیاتی به جز شستشو، خرد شدن، مرکز گریزی (سانتریفیوژ) و صاف کردن روی آن انجام نشده است. روغن زیتون معمولی به شرح زیر طبقه بندی و نام گذاری خواهد شد:

  الف) روغن های زیتون طبیعی مناسب برای مصرف عبارتند از:

  ۱ـ روغن زیتون کاملاً طبیعی (اکسترا ویرجین): روغن زیتون طبیعی که خصوصیات فیزیکی ـ شیمیایی و حسی آن با ویژگی هایی که در استاندارد تجاری شورای بین المللی زیتون در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد.

  ۲ـ روغن زیتون طبیعی: روغن زیتون طبیعی که ویژگی های فیزیکی ـ شیمیایی و حسی آن با ویژگی هایی که در استاندارد تجاری شورای بین المللی زیتون در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد.

  ۳ـ روغن زیتون طبیعی معمولی: روغن زیتون طبیعی که ویژگی های فیزیکی ـ شیمیایی و حسی آن با ویژگی هایی که در استاندارد تجاری شورای بین المللی زیتون ]این محصول اگر در کشور اجازه خرده فروشی داشته باشد. فقط می تواند به طور مستقیم به مصرف کننده فروخته شود. اگر این امر تجویز نشده باشد، نام گذاری این محصول باید با رعایت مقررات قانونی کشور مربوط انجام گیرد.[ در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد

  ب) روغن زیتون های طبیعی که باید پیش از مصرف تحت فرآوری قرار گیرند:

  روغن زیتون چراغی: روغن زیتون طبیعی که ویژگی های فیزیکی ـ شیمیایی و حسی آن با ویژگی هایی که در استاندارد تجاری شورای بین المللی زیتون در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد و پس از تصفیه برای مصرف انسان یا برای مصرف صنعتی در نظر گرفته می شود.

  ب ـ روغن زیتون تصفیه شده: روغن زیتونی است که با تصفیه روغن زیتون طبیعی به دست می آید و ویژگی های فیزیکی ـ شیمیایی آن با ویژگی هایی که در استاندارد تجاری شورای بین المللی زیتون .]این محصول اگر در کشور اجازه خرده فروشی داشته باشد. فقط می تواند به طور مستقیم به مصرف کننده فروخته شود.[ در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد

  پ ـ روغن متشکل از روغن زیتون تصفیه شده و روغن زیتون طبیعی: روغنی متشکل از مخلوط روغن زیتون تصفیه شده و روغن زیتون طبیعی است که به همان صورت برای مصرف مناسب می باشد و ویژگی های فیزیکی ـ شیمیایی آن با ویژگی هایی که در استاندارد تجاری شورای بین المللی زیتون در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد.

  ۲ـ روغن تفاله زیتون ]روغن تفاله زیتون نباید با نام یا تعریف «روغن زیتون» فروخته شود.[

  روغن تفاله زیتون روغنی است که با عملیاتی روی روغن تفاله زیتون توسط حلاّل ها یا سایر عملیات فیزیکی به روغن استخراج شده توسط واکنش استری شدن مجدد و هر مخلوطی از انواع روغن های دیگر به دست آید که به شرح زیر طبقه بندی می شود:

  الف ـ روغن تفاله زیتون خام: روغن تفاله زیتون که ویژگی های فیزیکی ـ شیمیایی آن با ویژگی هایی که در استاندارد تجاری شورای بین المللی زیتون در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد و پس از تصفیه برای مصرف انسان، یا برای مصرف صنعتی در نظر گرفته می شود.

  ب ـ روغن تفاله زیتون تصفیه شده: روغنی است که از تصفیه روغن تفاله زیتون خام به دست می آید. ویژگی های فیزیکی ـ شیمیایی آن با ویژگی هایی که در استاندارد تجاری شورای بین المللی زیتون۴ در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت می کند. ]این محصول اگر در کشور اجازه خرده فروشی داشته باشد، فقط می تواند به طور مستقیم به مصرف کننده فروخته شود.[

  پ ـ روغن متشکل از مخلوط روغن تفاله زیتون تصفیه شده و روغن زیتون طبیعی: روغنی متشکل از مخلوط روغن تفاله زیتون تصفیه شده و روغن زیتون طبیعی است که به همان صورت برای مصرف مناسب می باشد و ویژگی های فیزیکی ـ شیمیایی آن بـا ویژگی هایی که در استاندارد تجاری شورای بین المللی زیتون در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت می کند. در هیچ موردی این مخلوط نباید «روغن زیتون» نامیده شود.

   

  پیوست (پ)

  نام گذاری و تعریف انواع کنسرو زیتون

  کنسرو زیتون در یکی از انواع زیر طبقه بندی خواهد شد:

  ۱ـ زیتون سبز: میوه هایی که در طول دوره رسیدگی، پیش از تغییر رنگ دادن و وقتی که به اندازه معمول رسیده باشند، برداشت شوند و ممکن است رنگ آنها از سبز تا زرد کم رنگ تغییر کند.

  ۲ـ زیتون تغییر رنگ داده: میوه هایی که پیش از مرحله رسیدگی کامل در هنگام تغییر رنگ برداشت شوند و ممکن است رنگ آنها از سرخ تا قرمز تیره یا قهوه ای تغییر کند.

  ۳ـ زیتون سیاه: میوه هایی که وقتی کاملاً رسیده یا کمی پیش از رسیدگی کامل، برداشت شوند و ممکن است رنگ آنها از قرمز تیره تا به نقش تیره، بنفش تند، سبز تیره یا قهوه ای قرمز فام تغییر کند.

  فرآورده های تجاری کنسرو زیتون به ویژه شامل انواع فرآوری شده بر اساس استاندارد تجاری حاکم شورای بین المللی زیتون خواهد بود.

  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت نامه، شامل مقدمه و سی وهفت ماده و سه ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21341-31/03/1397

  شماره 271/21430ـ۱۳۹۷/۳/۲۱

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

  رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

  در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  شماره ۳۵۶۷۰ـ۱۳۹۶/۳/۲۷

  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

  در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 271/21430 مورخ۱۳۹۷/۳/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  رئیس جمهور ـ حسن روحانی

   

  قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  ماده واحده ـ مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

  ماده ۶۱ـ به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل وفصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند.

  تبصره ـ در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازمان دهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروه های مذکور و دبیرخانه های موردنیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرائی و اعضای ذی ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

  اعضای ستاد عبارتند از:

  ۱ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)

  ۲ـ رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور

  ۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

  ۴ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  ۵ـ وزیر کشور

  ۶ـ رئیس کل بانک مرکزی

  ۷ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

  ۸ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

  ۹ـ وزیر نفت

  ۱۰ـ وزیر جهاد کشاورزی

  ۱۱ـ وزیر نیرو

  ۱۲ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  ۱۳ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

  ۱۴ـ رئیس سازمان ملی استاندارد

  ۱۵ـ رئیس اتاق تعاون

  ۱۶ـ رئیس اتاق اصناف

  ۱۷ـ نمایندگان تشکل های سراسری تولیدی

  اعضای بندهای (۱) تا (۷) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزرا و رؤسای دستگاه های اجرائی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرائی می شود.

  اعضای کارگروه های استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرائی می شود.

  ماده ۶۲ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

  تبصره ـ رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیئتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیئت های موضوع این تبصره درمی آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می شوند. این هیئت موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، مورد تأیید هیئت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات موردنظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیئت مذکور را عزل نماید.

  ماده ۶۳ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.

  تبصره ـ خرید صد درصد(۱۰۰%) نقدی بلامانع است.

  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28591928
اکنون :
95