جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 240369
  تاریخ انتشار : 27 خرداد 1397 10:6
  تعداد بازدید : 161

  آخرین مصوبات هیأت دولت

  آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1397/03/01 لغایت 1397/03/10

  مصوبات هیأت دولت منتشره از
  1397/03/01 لغايت 1397/03/10
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


  مصوبات هيأت دولت

  آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

  آیین‏نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‏های سیاسی       

  آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران       

  آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حقالتولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال۱۳۹۷ 

   

   

     آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21323-06/03/1397

  شماره ۲۲۰۰۵/ت۵۴۶۹۹هـ ـ۱۳۹۷/۲/۲۹

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۲۳ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (۱) بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

   

  آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

  ماده ۱ـ به منظور تدوین فهرست رسمی دارویی ایران، کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی ایران که در آیین نامه به اختصار «کارگروه» نامیده می شود با ترکیب زیر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تشکیل می گردد:

  الف ـ رئیس سازمان غذا و دارو (رئیس کارگروه).

  ب ـ معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار.

  پ ـ دبیر شورای عالی بیمه سلامت.

  ت ـ رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار.

  ث ـ مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو.

  ج ـ دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

  چ ـ ده نفر عضو حقیقی شامل شش نفر پزشک در هر یک از رشته های مختلف پزشکی از جمله پزشکی داخلی، زنان و زایمان، اطفال، عفونی، اعصاب و روان و سرطان شناسی (انکولوژی) و چهار نفر متخصص داروسازی در رشته های داروشناسی، داروسازی بالینی، داروسازی صنعتی (فارماسیوتیکس)، اقتصاد و مدیریت دارو.

  تبصره ۱ـ اعضای حقیقی کارگروه از بین اعضای انجمن های علمی گروه پزشکی به پیشنهاد رئیس سازمان غذا و دارو و با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای یک دوره سه ساله انتخاب می شوند.

  تبصره ۲ـ کلیه اعضای کارگروه باید کاربرگ (فرم) «اعلام تعارض منافع» تدوین شده توسط دبیرخانه کارگروه را تکمیل کنند.

  ماده ۲ـ جلسات کارگروه حداقل هر دو ماه یک بار با حضور رئیس و حداقل نصف به علاوه یک اعضا تشکیل می شود و مصوبات آن نیز پس از تصویب دوسوم حاضرین و تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لازم الاجرا است.

  ماده ۳ـ وظایف کارگروه شامل موارد زیر است:

  الف ـ بررسی درخواست اضافه یا حذف داروها از فهرست رسمی دارویی ایران.

  ب ـ روزآمد کردن فهرست رسمی دارویی ایران شامل داروهای بدون نسخه ( OTC ) و داروهای بیماری های نادر ( Orphan )

  تبصره ـ اضافه شدن داروهای جدید به فهرست رسمی دارویی ایران باید همراه با ذکر موارد کاربردهای بالینی آنها باشد. کارگروه می تواند داروها را برای مصارف بالینی خاص و محدود به فهرست اضافه کند.

  ماده ۴ـ دبیر کارگروه با حکم رئیس کارگروه انتخاب می شود و مسئولیت دبیرخانه کارگروه را بر عهده دارد. وظایف دبیرخانه کارگروه به شرح زیر است:

  الف ـ تدوین دستور جلسات کارگروه.

  ب ـ ارزیابی اولیه و در صورت لزوم آماده سازی پیشنهادهای دریافتی برای طرح در جلسات کارگروه.

  پ ـ تهیه منابع و اطلاعات لازم و مرتبط با دستور جلسات کارگروه.

  ت ـ دعوت از اعضای کارگروه برای شرکت در جلسات.

  ث ـ تنظیم صورت جلسات و مصوبات کارگروه جهت ابلاغ به مراجع ذی ربط پس از تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

  ج ـ گزارش نحوه اجرای مصوبات کارگروه به رئیس و اعضای کارگروه.

  چ ـ تشکیل گروه های تخصصی برای آماده سازی دستور جلسات کارگروه.

  ح ـ نظرخواهی از افراد متخصص و ارتباط با مراجع ذی صلاح ملی و بین المللی و مراکز علمی برای امور کارشناسی مرتبط با کارگروه.

  ماده ۵ـ دبیرخانه کارگروه می تواند نسبت به تشکیل گروه های تخصصی برای بررسی درخواست های مربوط به اصلاح فهرست رسمی دارویی ایران اقدام نماید. اعضای گروه های تخصصی از میان اعضای انجمن های تخصصی علمی (سه نفر)، اعضای هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته های تخصصی (یک نفر) و اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی (یک نفر) بعد از تأیید در کارگروه با حکم رئیس سازمان غذا و دارو منصوب می شوند و اثربخشی، کارایی و ایمنی داروها و هزینه اثربخش بودن آنها را برای نظام سلامت کشور بررسی خواهند کرد.

  ماده ۶ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، انجمن های تخصصی، مراکز تحقیقاتی و شرکت های دارویی می توانند پیشنهادهای خود را در مورد اضافه یا حذف کردن داروها و یا اشکال دارویی برای طرح در کارگروه به صورت مکتوب به دبیرخانه کارگروه ارسال کنند. متقاضی موظف است کلیه اطلاعات علمی و دلایل اثباتی مورد نیاز در مورد پیشنهادهای خود را طبق ضوابط ارائه شده از سوی دبیرخانه کارگروه ارسال کند. پیشنهادهای فاقد مستندات علمی موردنظر، قابل پذیرش نیست.

  تبصره ۱ـ درخواست متقاضی به همراه کلیه مستندات مورد نیاز پس از طی مراحل کارشناسی در دبیرخانه کارگروه حداکثر ظرف سه ماه در جلسه کارگروه مطرح خواهد شد.

  تبصره ۲ـ اطلاعات مورد نیاز جهت ارائه درخواست به دبیرخانه کارگروه باید شامل اثربخشی، ایمنی، هزینه اثربخش بودن، اطلاعات فارماکوکینتیکی و فارماکودینامیکی دارو، سابقه تأیید آن توسط مراجع نظارتی معتبر و سابقه مصرف آن در سایر کشورها باشد که به صورت مستند و بر پایه شواهد علمی معتبر ارائه شود. بررسی درخواست های اضافه شدن داروها به فهرست رسمی دارویی ایران صرفاً بعد از تأیید هزینه اثربخش بودن آنها برای نظام سلامت کشور انجام خواهد شد.

  تبصره ۳ـ شرط ورود دارو به فهرست رسمی دارویی ایران، دارا بودن تأییدیه توسط حداقل یکی از سازمان های نظارت کننده معتبر جهانی از قبیل سازمان غذا و داروی آمریکا FDA) ) ، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای دارای سازمان های نظارتی مورد تأیید سازمان غذا و دارو و سابقه مصرف آن دارو در کشور سازنده است. در موارد عدم وجود این تأییدیه ها کارگروه بر اساس نتایج مطالعات بالینی به عمل آمده در کشور، تصمیم گیری خواهد کرد.

  تبصره ۴ـ مواردی که برای یک بار در کارگروه مطرح شده و مورد توافق قرار نگرفته است، در صورت ارائه مستندات و شواهد علمی جدید با تشخیص رئیس کارگروه قابل طرح مجدد است.

  ماده ۷ـ سازمان غذا و دارو موظف است با استفاده از کلیه روش های اطلاع رسانی از جمله انتشار و یا توزیع الکترونیکی فهرست رسمی دارویی ایران، کلیه انجمن های علمی و شاغلین حرفه های پزشکی را به نحو مقتضی در جریان آخرین تغییرات فهرست قرار دهد. فهرست کامل رسمی دارویی ایران همراه با تقسیم بندی های ضروری داروها باید حداکثر هر سه ماه یک بار منتشر شود. این فهرست باید شامل اسامی ژنریک یا عمومی داروها، کاربردهای بالینی مورد تأیید کارگروه و اشکال دارویی آنها باشد.

  تبصره ـ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران موظف است فهرست مذکور را در مقاطع زمانی سه ماهه منتشر و اطلاع رسانی کند.

  ماده ۸ـ تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران، تخلف محسوب و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ محکوم می شود.

  تبصره ۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است موارد تجویز دارو خارج از فهرست رسمی دارویی ایران توسط پزشکان را که از طریق گزارش واصله از شکایات اشخاص و یا بازرسی احراز شده است، برای رسیدگی و اعمال مجازات های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) مذکور به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران معرفی نماید.

  تبصره ۲ـ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران موظف است به گزارش های دریافتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اقدامات به عمل آمده در قبال پزشکان متخلف را ظرف یک ماه از دریافت گزارش اولیه به آن وزارت پاسخ دهد.

  تبصره ۳ـ  توزیع و عرضه داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران به هیچ شکل مجاز نیست و متخلفان به مراجع ذی صلاح قانونی معرفی خواهند شد.

  ماده ۹ـ در مواردی که به تشخیص شورایی مرکب از نمایندگان سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی و گروه تخصصی مربوط کارگروه، بیماری برای درمان حیاتی خود به دارویی خاص نیاز داشته باشد، سازمان غذا و دارو با دریافت مستندات لازم، مجاز به صدور مجوز تجویز و واردات آن دارو صرفاً برای دوره درمان آن بیمار خاص است. این نوع داروها مشمول سیاست های حمایتی (بیمه ای و غیر بیمه ای با استفاده از منابع دولتی) نمی شوند و به صورت مستقیم به بیمار تحویل خواهند شد. عناوین این داروها به عنوان فهرست دارویی موردی شناخته می شوند.

  معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
  آیین ‏نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‏های سیاسی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21323-06/03/1397

  شماره ۲۲۰۳۶/ت۵۴۴۶۴هـ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹

  وزارت کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۲۳ به پیشنهاد شماره ۵۲۰۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ وزارت کشور و به استناد تبصره (۲) بند (خ) ماده (۱۳) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‏های سیاسی ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آیین‏نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

   

  آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‏های سیاسی

  ماده ۱ـ اصطلاحات استفاده شده در این آیین‏نامه، در معانی مشروح مندرج در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‏های سیاسی که در این آیین‏نامه به‏ اختصار «قانون» نامیده می‏شود، به ‏کار می‏روند و واژه های «کمیسیون» و «احزاب»، به ترتیب ناظر به کمیسیون موضوع ماده (۱۰) و احزاب موضوع ماده (۱۳) قانون است.

  ماده ۲ـ فعالیت سیاسی موضوع بند (الف) ماده (۱۳) قانون، شامل همه فعالیت‏هایی است که در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن انجام می‏شود.

  ماده ۳ـ دبیران کل احزاب متقاضی تشکیل و عضویت در ائتلاف موضوع بند (ث) ماده (۱۳) قانون که در مورد فعالیت‏های انتخاباتی یا موضع‏گیری و فعالیت در موضوعات ملی انجام می‏شود، باید موضوع را جهت اطلاع کمیسیون‏، به دبیرخانه کمیسیون اعلام کنند.

  تبصره ـ عضویت در ائتلاف، موجب سلب مسئولیت‏های حزبی نیست و احزاب عضو ائتلاف باید از هرگونه اقدامی که مصداق بندهای ماده (۱۸) قانون است، خودداری کنند.

  ماده ۴ـ احزابی ‏که در سطح کشور فعالیت ‏می‏کنند، می‏توانند تحت‏ عنوان ائتلاف، در هر یک از استان‏ها و شهرستان‏های موردنظر فعالیت کنند.

  تبصره ـ احزاب تشکیل‏دهنده آن دسته از ائتلاف‏هایی ‏که ‏فعالیت‏ استانی و شهرستانی می‏کنند، در صورت داشتن شعبه‏ استانی و دفتر شهرستانی، می‏توانند تحت عنوان ائتلاف از عنوان حزب نیز استفاده کنند و در غیر این صورت، تنها مجاز به استفاده از عنوان ائتلاف مربوط هستند.

  ماده ۵ـ شعبه، واحد فرعی حزب، در استان و دفتر، واحد فرعی حزب در شهرستان است که مطابق اساسنامه حزب تأسیس ‏می‏شوند و دبیران کل احزاب، با تنظیم کاربرگ مربوط، موضوع تأسیس شعبه یا دفتر حزب متبوع را با رعایت شرایط زیر، حسب مورد به استانداری، در مورد شعبه استانی یا فرمانداری، در مورد دفتر شهرستانی اطلاع می‏دهند:

  الف ـ عنوان حزبی شعبه و دفتر، باید دقیقاً مطابق عنوان مندرج در پروانه فعالیت حزب باشد.

  ب ـ احزاب دارای پروانه فعالیت استانی، تنها می‏توانند در محدوده استان مربوط، دفتر تأسیس کنند.

  پ ـ یک نفر نمی‏تواند هم زمان مسئول شعبه یا دفتر بیش از یک حزب باشد.

  تبصره ـ در صورت تغییر نشانی شعبه یا دفتر، مسئولان شعب و دفاتر احزاب، تغییرات را جهت اطلاع، به ‏صورت کتبی، حسب مورد به استانداری یا فرمانداری مربوط اعلام می‏کنند.

  ماده ۶ـ برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی، دبیران کل احزاب متقاضی باید تقاضای خود را در قالب تکمیل کاربرگ مربوط که متضمن موارد زیر است، حداقل سه روز کاری قبل‏ از زمان برگزاری، به ‏فرمانداری یا استانداری ارائه کنند:

  الف ـ  اعلام موضوع، زمان و مکان تجمع یا راهپیمایی.

  ب ـ اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان.

  تبصره ۱ـ برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی در سراسر کشور، دبیران کل احزاب متقاضی باید درخواست خود را برای رسیدگی کمیسیون بر اساس اصل (۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات موضوعه، به وزارت کشور ارائه کنند.

  تبصره ۲ـ برگزاری مراسم عمومی که در مکان محصور یا مسقف انجام می‏شود، با اطلاع قبلی به فرمانداری مربوط و اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان و قبول مسئولیت نظم درون مکان اعلام شده توسط احزاب متقاضی، مشمول حکم این ماده نیست.

  ماده ۷ـ فرمانداری موظف است به‏محض دریافت تقاضای موضوع ماده (۶) این آیین‏نامه، آن‏ را به استانداری ارسال کند و استانداری نیز موظف است به محض دریافت تقاضای مذکور، ضمن ارسال آن همراه با نظریه به دبیرخانه کمیسیون، نسبت به شروع مراحل رسیدگی به منظور صدور مجوز در مهلت مقرر اقدام و در صورت عدم صدور مجوز، دلایل آن را در مهلت مقرر به حزب متقاضی اعلام کند.

  تبصره ـ دبیرخانه کمیسیون موظف ‏است تقاضای موضوع این ‏ماده را خارج از نوبت در دستور کار اولین جلسه فوق‏العاده کمیسیون قرار دهد و حداکثر ظرف (۱۲) ساعت، نظر کمیسیون را به استانداری اعلام و ارسال کند و تمام فرآیند نباید بیشتر از سه روز کاری باشد.

  ماده ۸ـ صدور مجوز تجمع و راهپیمایی مشترک بنا به درخواست مشترک، برای چند حزب یا جبهه بلامانع است لکن صدور مجوز هم زمان برای دو یا چند تجمع در یک زمان و یک محل، همچنین صدور مجوز هم زمان برای دو یا چند راهپیمایی در یک زمان و یک شهر ممنوع است.

  ماده ۹ـ تا قبل از صدور مجوز تجمع و راهپیمایی، هرگونه فراخوان در رسانه‏ها و فضای مجازی از سوی برگزارکنندگان ممنوع است و فراخوان‏هایی که پس از صدور مجوز صورت می‏گیرد، باید در چهارچوب مجوز صادرشده باشد.

  ماده ۱۰ـ پس از صدور مجوز تجمع یا راهپیمایی، احزاب متقاضی باید هرگونه تغییر احتمالی در زمان، مکان و موضوع تجمع یا راهپیمایی را برای رسیدگی مجدد، به فرمانداری یا استانداری اعلام کنند.

  ماده ۱۱ـ مسئول تأمین امنیت تجمع‏ها و راهپیمایی‏های قانونی، نیروی انتظامی است و حضور دیگر افراد و گروه‏ها، تحت‏ عنوان برقراری نظم و امنیت در زمان و محل برگزاری تجمع‏ها و راهپیمایی‏های مذکور، ممنوع است.

  تبصره ـ شوراهای تأمین، محل‏های مناسبی را برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی تعیین‏ می‏کنند و سعی ‏می‏شود مراسم در این محل‏ها برگزار شود. محل‏های تعیین‏شده داخل شهرها خواهند بود و ویژگی‏های دیگر آن، به وسیله دبیرخانه شورای امنیت کشور به شوراهای تأمین اعلام می‏شود و در هر صورت، به پیشنهاد احزاب متقاضی و تأیید شورای تأمین، می‏توان تجمع را در محل دیگری برگزار کرد.

  ماده ۱۲ـ به ‏منظور تأمین امکان حضور و دفاع در کمیسیون، قبل ‏از ارجاع پرونده تخلف حزب به مراجع قضایی، دبیر کمیسیون موظف است حداقل یک هفته قبل از طرح پرونده در جلسه کمیسیون، موضوع را به ‏صورت کتبی به دبیرکل حزب مربوط اطلاع دهد.

  معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
  آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21323-06/03/1397

  شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ ـ۱۳۹۷/۲/۲۹

  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره 57/176876 مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

   

  آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

  ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

  الف ـ قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

  ب ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ

  پ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

  ت ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

  ث ـ بدهی های دولت: بدهی های موضوع بند (ح) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ و بدهی های دولت که توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد (نظیر بدهی هایی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نمی باشد) توسط وزارت (مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی) به مراجع ذی ربط گزارش می شود.

  ج ـ بدهی های شرکت های دولتی: بدهی های موضوع بند (د) ماده (۱) آیین نامه مذکور در بند (ث) این ماده .

  چ ـ نسبت بدهی: نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت جاری در پایان هرسال. تولید ناخالص داخلی (GDP) هرسال، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تعیین می شود.

  ح ـ اوراق بدهی: اوراق بهادار اسلامی بانام یا بی نام نظیر اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی که به موجب قوانین و مقررات مربوط منتشر می شود.

  ماده ۲ـ دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات مربوط را بر اساس ترتیبات مقرر در آیین نامه مذکور در بند (ث) ماده (۱) این تصویب نامه و بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت در مواعد مقرر، در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) ثبت و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.

  تبصره ۱ـ پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص و همچنین استفاده از ابزارهای تأمین مالی بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام و ارائه اطلاعات موضوع این ماده می باشد.

  تبصره ۲ـ ذی حسابان، مدیران امور مالی و مقامات مجاز دستگاه های اجرایی در محدوده وظایف و اختیارات قانونی خود مسئول اجرای حکم این ماده می باشند.

  ماده ۳ـ وزارت موظف است تا پایان مهرماه هرسال، بر اساس اطلاعات موضوع ماده (۲) این تصویب نامه ضمن ارسال گزارش تحلیل پایداری بدهی، نسبت بدهی تا پایان سال قبل را به سازمان اعلام نماید.

  تبصره ۱ـ بدهی هایی که به تأیید مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشد، ملاک محاسبه نسبت بدهی است. دستورالعمل نحوه رسیدگی و تأیید بدهی های موضوع این ماده و اقلام موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، با هماهنگی سازمان، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت تهیه و ابلاغ می شود.

  تبصره ۲ـ مطالبات سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت، بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و همچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه می شود، به طوری که در پایان هر سال، مبنای محاسبه اصل مبلغ بدهی اولیه می باشد و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است.

  تبصره ۳ـ سازمان موظف است اعتبار لازم برای اجرای این ماده را بر اساس اعلام وزارت، در لوایح بودجه سنواتی درج نماید.

  ماده ۴ـ در اجرای جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون، سازمان موظف است در تنظیم احکام و جداول لایحه بودجه سال بعد، به گونه ای عمل نماید که نسبت بدهی از سقف مجاز چهل (۴۰) درصد تجاوز ننماید.

  تبصره ۱ـ در صورت لزوم، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد افزایش نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (۴۵%) را برای تصویب هیئت وزیران ارائه می نماید.

  تبصره ۲ـ در شرایط اضطراری و برای افزایش نسبت بدهی تا پنجاه درصد (۵۰%)، سازمان بر مبنای گزارش موضوع ماده (۳) این تصویب نامه، حکم لازم را برای تصویب مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال بعد درج نماید.

  ماده ۵ـ به منظور حصول اطمینان از عدم افزایش سقف بدهی های دولت و شرکت های دولتی نسبت به شاخص مندرج در قانون، سازمان موظف است با همکاری وزارت، سامانه کنترل تعهدات را ظرف یک سال طراحی و اجرا نماید، به نحوی که ایجاد هرگونه تعهد جدید توسط دستگاه های اجرایی صرفاً با اخذ تأییدیه و در سقف مجاز مندرج در سامانه یادشده امکان پذیر باشد. پس از انقضای مهلت موضوع این ماده ، ایجاد تعهد جدید بدون اخذ مجوز از سامانه یادشده ممنوع است.

  تبصره ۱ـ کلیه تعهدات و تضامین صادره بر عهده دولت باید در سامانه مذکور درج و حداقل در مقاطع زمانی سه ماهه به روزرسانی شود.

  تبصره ۲ـ اجرای این ماده برای شرکت های دولتی تا سقف بودجه مصوب شرکت مجازاست.

  تبصره ۳ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان امکان ارتباط سامانه یادشده را با سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) فراهم سازد.

  ماده ۶ـ به منظور ساماندهی اصل بدهی های دولت از طریق تمدید و تسویه سود مربوط، موضوع جزء (۲) بند (ت) ماده (۸) قانون، وزارت موظف است در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش بدهی های دولت به همراه جدول زمانی بازپرداخت اصل و فرع (شامل سود، هزینه های انتشار و عاملیت) اوراق بدهی تا سررسید را به سازمان اعلام نماید. سازمان موظف است ارقام مورد نیاز برای تسویه اصل و فرع (شامل سود، هزینه های انتشار و عاملیت) اوراق بدهی دولت را در لوایح بودجه سنواتی درج و از محل منابع مصوب مربوط در مقاطع زمانی سه ماهه نسبت به صدور تخصیص و یا مجوز پرداخت مربوط اقدام نماید.

  تبصره ـ خزانه داری کل کشور موظف است نقدینگی خزانه را به نحوی مدیریت نماید که مبالغ موردنیاز برای تسویه اصل و فرع اوراق بدهی با اولویت و در موعد مقرر پرداخت شود.

  ماده ۷ـ سازمان موظف است به منظور تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت، موضوع جزءهای (۳) و (۴) بند (ت) ماده (۸) قانون، با هماهنگی وزارت نسبت به پیش بینی رقم انتشار اوراق بدهی موردنیاز و درج آن در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

  ماده ۸ـ در راستای تسریع و صرفه جویی در هزینه های انتشار اوراق بدهی برای تمدید و یا تسویه بدهی ها، موضوع ماده (۷) این آیین نامه، سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به کاهش هزینه ها و تسهیل انتشار اوراق مندرج در بودجه عمومی، اقدام نماید.

  ماده ۹ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ساماندهی امور بدهی های دولت، با پیشنهاد وزارت، نسبت به ارتقا و اصلاح ساختار سازمانی مربوط در مرکز و استان ها اقدام نماید.

  معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

  آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال۱۳۹۷

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21323-06/03/1397

  شماره ۲۱۰۶۵/ت۵۵۱۳۸هـ ـ۱۳۹۷/۲/۲۶

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۲۳ به پیشنهاد شماره ۳۰۶۱۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب سال ۱۳۶۳ـ ، آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیئت های امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۷ را به شرح زیر تصویب کرد:

   

  آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۷

  ماده ۱ـ سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آیین نامه به اختصار «سازمان» نامیده می شود، مجاز است وجوهی را که از محل حق التولیه و حق النظاره دریافت می نماید، به شرح جداول زیر در سال ۱۳۹۷ رأساً هزینه نماید:

   

  متن کامل  PDFشماره یک

  جدول الف ـ منابع و مصارف سال ۱۳۹۷                             (ارقام به میلیون ریال)


  جدول ب: پیش بینی مصارف (هزینه ها) به تفکیک فعالیت های اجرایی برنامه ها در سال ۱۳۹۷

   

   (ارقام به میلیون ریال)
   

  تبصره ـ سازمان مجاز است در سال ۱۳۹۷ با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برابر سرجمع کلی تا پانزده درصد، در موضوعات منابع و مصارف جدول (الف) افزایش یا کاهش دهد.

  ماده ۲ـ در اجرای ماده (۸) اصلاحی آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود و اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات، موضوع تصویب نامه شماره ۸۳۱۴۹/ت۴۸۳۰۳ﻫـ مورخ ۱۳۹۲/۴/۹، حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی تا سقف پیش بینی شده در جدول (ب) ماده (۱)، مطابق جدول زیر پرداخت می شود:

   


   

  ماده ۳ـ تعهدات دوره مالی سال قبل با موافقت نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است.

  ماده ۴ـ مانده درآمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل خواهد شد.

  ماده ۵ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه است.

  ماده ۶ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۷ پیشنهاد مربوط به آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۸ را جهت تصویب در هیئت وزیران ارائه نماید.

  معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

   

   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28591928
اکنون :
111