جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 186684
  تاریخ انتشار : 26 تیر 1395 10:14
  تعداد بازدید : 435

  International Tribunal for the Law of the Sea Yearbook

  International Tribunal for the Law of the Sea Yearbook

   

  2000, Vol.4

  2001, Vol.5

  2002, Vol.6

  2003, Vol.7

  2004, Vol.8

  2005, Vol.9

  2006, Vol.10

  2007, Vol.11

  2008, Vol.12

  2009, Vol.13

   

  International Tribunal for the Law of the Sea Yearbook, 2000, Vol.4

  Author

  Title

  Page to Page

   

  ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE TRIBUNAL

   pp. 3-17

   

  COMPETENCE

   pp. 19-21

   

  PROCEDURE

   pp. 23-35

   

  JUDICIAL WORK OF THE TRIBUNAL

   pp. 37-53

   

  ACTIVITIES OF THE TRIBUNAL

   pp. 55-59

   

  FINANCES OF THE TRIBUNAL

   pp. 61-67

   

  PRIVILEGES AND IMMUNITIES

   pp. 69-69

  P. Chandrasekhara Rao

  BIOGRAPHIES OF THE JUDGES, THE REGISTRAR AND THE DEPUTY REGISTRAR

   pp. 71-96

   

  SELECT BIBLIOGRAPHY ON SETTLEMENT OF DISPUTES CONCERNING THE LAW OF THE SEA20

   pp. 97-100

   

  (A) STATUS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982

   pp. 103-109

   

  (A) DECLARATIONS OF STATES PARTIES RELATING TO SETTLEMENT OF DISPUTES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 287 (CHOICE OF PROCEDURE)

   pp. 110-120

   

  RELEVANT PROVISIONS OF INTERNATIONAL AGREEMENTS CONFERRING JURISDICTION ON THE TRIBUNAL

   pp. 121-124

   

  INSTRUCTIONS FOR THE REGISTRY

   pp. 125-132

   

  INFORMATION ON THE INTERNSHIP PROGRAMME

   pp. 132-134

   

  (A) AGREEMENT BETWEEN THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ON THE OCCUPANCY AND USE OF THE PREMISES OF THE ...

   pp. 134-145

   

  SELECTED COMMUNICATIONS FROM PARTIES ON MATTERS OF IMPLEMENTATION OF JUDGMENTS AND ORDERS

   pp. 147-158

   

  LIST OF DONORS TO THE LIBRARY OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA DURING 2000

   pp. 159-160

   

  STATEMENTS DELIVERED AT THE JOINT CEREMONY OF THE TRIBUNAL THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE SENATE OF THE FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG FOR THE OFFICIAL OPENING OF THE HEADQUARTERS BUILDING OF THE TRIBUNAL ON 3 JULY 2000

   pp. 161-171

   

  STATEMENT BY THE PRESIDENT OF THE TRIBUNAL, MR. P. CHANDRASEKHARA RAO, ON AGENDA ITEM 34 (a): "OCEANS AND THE LAW OF THE SEA' AT THE 44TH PLENARY MEETING OF THE FIFTY-FIFTH SESSION OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 30 OCTOBER 2000

   pp. 172-174

  International Tribunal for the Law of the Sea Yearbook, 2001, Vol.5

  Author

  Title

  Page to Page

   

  ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE TRIBUNAL

   pp. 3-18

   

  COMPETENCE

   pp. 19-21

   

  PROCEDURE

   pp. 23-35

   

  JUDICIAL WORK OF THE TRIBUNAL

   pp. 37-54

   

  SESSIONS AND ACTIVITIES OF THE TRIBUNAL

   pp. 55-60

   

  FINANCES OF THE TRIBUNAL

   pp. 61-67

   

  PRIVILEGES AND IMMUNITIES

   pp. 69-69

   

  BIOGRAPHIES OF THE JUDGES, THE REGISTRAR AND THE DEPUTY REGISTRAR

   pp. 71-99

   

  SELECT BIBLIOGRAPHY ON SETTLEMENT OF DISPUTES CONCERNING THE LAW OF THE SEA

   pp. 101-108

   

  (A) STATUS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982

   pp. 111-178

  International Tribunal for the Law of the Sea Yearbook, 2002, Vol.6

  Author

  Title

  Page to Page

   

  ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE TRIBUNAL

   pp. 3-20

   

  COMPETENCE

   pp. 21-23

   

  PROCEDURE

   pp. 25-38

   

  JUDICIAL WORK OF THE TRIBUNAL

   pp. 39-48

   

  SESSIONS AND ACTIVITIES OF THE TRIBUNAL

   pp. 49-54

   

  FINANCES OF THE TRIBUNAL

   pp. 55-62

   

  PRIVILEGES AND IMMUNITIES

   pp. 63-63

   

  BIOGRAPHIES OF THE JUDGES, THE REGISTRAR AND THE DEPUTY REGISTRAR

   pp. 65-95

   

  SELECT BIBLIOGRAPHY ON SETTLEMENT OF DISPUTES CONCERNING THE LAW OF THE SEA

   pp. 97-102

   

  (A) STATUS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982

   pp. 105-112

   

  (A) DECLARATIONS OF STATES PARTIES RELATING TO SETTLEMENT OF DISPUTES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 287 (CHOICE OF PROCEDURE)

   pp. 112-125

   

  Ukraine: RELEVANT PROVISIONS OF INTERNATIONAL AGREEMENTS CONFERRING JURISDICTION ON THE TRIBUNAL

   pp. 125-131

   

  (A) RESOLUTION ON THE CHAMBER FOR FISHERIES DISPUTES

   pp. 132-134

   

  (C) RESOLUTION ON THE SEABED DISPUTES CHAMBER

   pp. 134-137

   

  SELECTED COMMUNICATIONS FROM PARTIES ON MATTERS OF IMPLEMENTATION OF JUDGMENTS AND ORDERS

   pp. 137-138

   

  LIST OF DONORS TO THE LIBRARY OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA DURING 2002

   pp. 138-140

   

  ####################################################################

   pp. 140-150

   

  WELCOMING ADDRESS BY SECRETARY OF STATE DR HANSJORG GEIGER, FEDERAL MINISTRY OF JUSTICE, ON THE COMMEMORATION OF THE FIFTH ANNIVERSARY OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA, 14 MARCH 2002

   pp. 150-152

   

  RESOLUTION 57/ 141 ON "OCEANS AND THE LAW OF THE SEA"

   pp. 153-165

  International Tribunal for the Law of the Sea Yearbook, 2003, Vol.7

  Author

  Title

  Page to Page

   

  ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE TRIBUNAL

   pp. 3-23

   

  COMPETENCE

   pp. 25-28

   

  PROCEDURE

   pp. 29-45

   

  JUDICIAL WORK OF THE TRIBUNAL

   pp. 47-59

   

  SESSIONS AND ACTIVITIES OF THE TRIBUNAL

   pp. 61-67

   

  FINANCES OF THE TRIBUNAL

   pp. 69-77

   

  PRIVILEGES AND IMMUNITIES

   pp. 79-80

   

  BIOGRAPHIES OF THE JUDGES, THE REGISTRAR AND THE DEPUTY REGISTRAR

   pp. 81-124

   

  SELECT BIBLIOGRAPHY ON SETTLEMENT OF DISPUTES CONCERNING THE LAW OF THE SEA

   pp. 125-131

   

  (A) STATUS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982

   pp. 135-142

   

  (A) DECLARATIONS OF STATES PARTIES RELATING TO SETTLEMENT OF DISPUTES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 287 (CHOICE OF PROCEDURE)

   pp. 143-162

   

  RELEVANT PROVISIONS OF INTERNATIONAL AGREEMENTS CONFERRING JURISDICTION ON THE TRIBUNAL

   pp. 162-170

   

  LIST OF JUDGMENTS AND ORDERS OF THE TRIBUNAL AND OFFICIAL CITATIONS

   pp. 170-174

   

  LIST OF DONORS TO THE LIBRARY OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA DURING 2003

   pp. 174-177

   

  STATEMENT BY THE PRESIDENT OF THE TRIBUNAL, MR L. DOLLIVER M. NELSON, ON AGENDA ITEM 52(a) AT THE PLENARY OF THE FIFTY- EIGHTH SESSION OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 24 NOVEMBER 2003

   pp. 177-182

   

  RESOLUTION 58/ 240 ON "OCEANS AND THE LAW OF THE SEA"

   pp. 182-202

  International Tribunal for the Law of the Sea Yearbook, 2004, Vol.8

  Author

  Title

  Page to Page

   

  ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE TRIBUNAL

   pp. 3-23

   

  COMPETENCE

   pp. 25-29

   

  PROCEDURE

   pp. 31-47

   

  JUDICIAL WORK OF THE TRIBUNAL

   pp. 49-63

   

  SESSIONS AND ACTIVITIES OF THE TRIBUNAL

   pp. 65-72

   

  FINANCES OF THE TRIBUNAL

   pp. 73-83

   

  PRIVILEGES AND IMMUNITIES

   pp. 85-86

   

  BIOGRAPHIES OF THE JUDGES, THE REGISTRAR AND THE DEPUTY REGISTRAR

   pp. 87-125

   

  SELECT BIBLIOGRAPHY ON SETTLEMENT OF DISPUTES CONCERNING THE LAW OF THE SEA34

   pp. 127-132

   

  (A) STATUS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982

   pp. 135-144

   

  (A) DECLARATIONS OF STATES PARTIES RELATING TO SETTLEMENT OF DISPUTES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 287 (CHOICE OF PROCEDURE)

   pp. 145-164

   

  RELEVANT PROVISIONS OF INTERNATIONAL AGREEMENTS CONFERRING JURISDICTION ON THE TRIBUNAL

   pp. 165-173

   

  LIST OF JUDGMENTS AND ORDERS OF THE TRIBUNAL AND OFFICIAL CITATIONS

   pp. 174-177

   

  LIST OF DONORS TO THE LIBRARY OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA DURING 2004

   pp. 178-180

   

  ####################################################################

   pp. 181-203

   

  RESOLUTION 59/ 24 ON "OCEANS AND THE LAW OF THE SEA"

   pp. 204-227

  International Tribunal for the Law of the Sea Yearbook, 2005, Vol.9

  Author

  Title

  Page to Page

   

  The Presidency Chapter- ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE TRIBUNAL

   pp. 3-7

   

  The Presidency Chapter I. Organization and Functioning of the Tribunal

   pp. 7-8

   

  Chambers of the Tribunal Chapter I. Organization and Functioning of the Tribunal

   pp. 8-9

   

  Committees of the Tribunal Chapter I. Organization and Functioning of the Tribunal

   pp.9-15

   

  Experts under Article 289 of the Convention

   pp. 17-17

   

  The Registry

   pp. 17-23

   

  Seat

   pp. 23-23

   

  Relations with the Public

   pp. 24-25

   

  Publications of the Tribunal

   pp. 25-26

   

  Access to the Tribunal

   pp. 27-28

   

  Jurisdiction of the Tribunal

   pp. 28-31

   

  General Provisions

   pp. 33-34

   

  Contentious Cases

   pp. 34-48

   

  Advisory proceedings

   pp. 48-49

   

  Cases before the Tribunal

   pp. 51-53

   

  Application of the Statute and Rules

   pp. 53-54

   

  SESSIONS AND ACTIVITIES OF THE TRIBUNAL- Sessions of the Tribunal Devoted to Legal and Administrative Matters Chapter

   pp. 55-62

   

  Relations with the United Nations and Other Organizations

   pp. 62-63

   

  Financial Arrangements

   pp. 65-69

   

  Financial Regulations

   pp. 69-69

   

  Budget for 2005

   pp. 70-73

   

  Audit of Accounts

   pp. 73-74

   

  Trust Funds and Donations

   pp. 74-74

   

  United Nations Convention on the Law of the Sea

   pp. 75-76

   

  MEMBERS OF THE TRIBUNAL ON 31 DECEMBER 2005

   pp. 77-113

   

  FORMER JUDGES

   pp. 114-121

   

  JUDGE AD HOC

   pp. 122-126

   

  General- Select Bibliography on Settlement of Disputes Concerning the Law of the Sea

   pp. 127-131

   

  Cases before the Tribunal

   pp. 132-133

   

  (A) STATUS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982

   pp. 137-147

   

  (A) DECLARATIONS OF STATES PARTIES RELATING TO SETTLEMENT OF DISPUTES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 287 (CHOICE OF PROCEDURE)

   pp. 147-168

   

  RELEVANT PROVISIONS OF INTERNATIONAL AGREEMENTS CONFERRING JURISDICTION ON THE TRIBUNAL

   pp. 169-179

   

  (A) OFFICIAL CITATION OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

   pp. 179-184

   

  LIST OF DONORS TO THE LIBRARY OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR TE LAW OF THE SEA DURING 2005

   pp. 185-187

   

  (A) STATEMENT BY MR L. DOLLIVER M. NELSON, PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA, ON THE REPORT OF THE TRIBUNAL AT THE FIFTEENTH MEETING OF THE STATES PARTIES TO THE LAW OF THE SEA CONVENTION, NEW YORK, 16 JUNE 2005

   pp. 187-227

   

  RESOLUTION 60/ 30 ON "OCEANS AND THE LAW OF THE SEA"

   pp. 227-252

  International Tribunal for the Law of the Sea Yearbook, 2006, Vol.10

  Author

  Title

  Page to Page

   

  ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE TRIBUNAL

   pp. 3-24

   

  COMPETENCE

   pp. 25-30

   

  PROCEDURE

   pp. 31-48

   

  JUDICIAL WORK OF THE TRIBUNAL

   pp. 49-50

   

  SESSIONS AND ACTIVITIES OF THE TRIBUNAL

   pp. 51-62

   

  FINANCES OF THE TRIBUNAL

   pp. 63-74

   

  PRIVILEGES AND IMMUNITIES

   pp. 75-76

   

  BIOGRAPHIES OF THE JUDGES, THE REGISTRAR AND THE DEPUTY REGISTRAR

   pp. 77-118

   

  SELECT BIBLIOGRAPHY ON SETTLEMENT OF DISPUTES CONCERNING THE LAW OF THE SEA

   pp. 119-128

   

  (A) STATUS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982

   pp. 129-139

   

  (A) DECLARATIONS OF STATES PARTIES RELATING TO SETTLEMENT OF DISPUTES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 287 (CHOICE OF PROCEDURE)

   pp. 140-162

   

  RELEVANT PROVISIONS OF INTERNATIONAL AGREEMENTS CONFERRING JURISDICTION ON THE TRIBUNAL

   pp. 162-173

   

  (A) OFFICIAL CITATION OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

   pp. 173-178

   

  LIST OF DONORS TO THE LIBRARY OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA DURING 2006

   pp. 179-182

   

  ANNEX VI- STATEMENTS BY THE PRESIDENT OF THE TRIBUNAL

   pp. 182-216

   

  ANNEX VII- STATEMENTS BY THE PRESIDENT OF THE TRIBUNAL

   pp. 208-261

   

  STATEMENTS MADE ON THE OCCASION OF THE TENTH ANNIVERSARY CEREMONY OF THE TRIBUNAL AT THE VERTRETUNG DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG, BERLIN, 18 SEPTEMBER 2006

   pp. 217-229

   

  STATEMENTS MADE ON THE OCCASION OF THE TENTH ANNIVERSARY CEREMONY OF THE TRIBUNAL, HAMBURG, 29 SEPTEMBER 2006

   pp. 229-264

   

  STATEMENTS MADE ON THE OCCASION OF THE OPENING OF THE FIRST REGIONAL WORKSHOP OF THE TRIBUNAL, DAKAR, SENEGAL, 31 OCTOBER- 2 NOVEMBER 2006

   pp. 265-270

   

  RESOLUTION 61/ 222 ON "OCEANS AND THE LAW OF THE SEA"

   pp. 271-300

  International Tribunal for the Law of the Sea Yearbook, 2007, Vol.11

  Author

  Title

  Page to Page

   

  ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE TRIBUNAL

   pp. 3-26

   

  COMPETENCE

   pp. 27-31

   

  PROCEDURE

   pp. 33-50

   

  JUDICIAL WORK OF THE TRIBUNAL

   pp. 51-71

   

  SESSIONS AND ACTIVITIES OF THE TRIBUNAL

   pp. 73-83

   

  FINANCES OF THE TRIBUNAL

   pp. 85-96

   

  PRIVILEGES AND IMMUNITIES

   pp. 97-98

   

  BIOGRAPHIES OF THE JUDGES, THE REGISTRAR AND THE DEPUTY REGISTRAR

   pp. 99-140

   

  SELECT BIBLIOGRAPHY ON SETTLEMENT OF DISPUTES CONCERNING THE LAW OF THE SEA

   pp. 141-146

   

  (A) STATUS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982

   pp. 149-160

   

  (A) DECLARATIONS OF STATES PARTIES RELATING TO SETTLEMENT OF DISPUTES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 287 (CHOICE OF PROCEDURE)

   pp. 160-183

   

  RELEVANT PROVISIONS OF INTERNATIONAL AGREEMENTS CONFERRING JURISDICTION ON THE TRIBUNAL

   pp. 183-195

   

  Resolution on the Chamber for Maritime Delimitation Disputes

   pp. 195-196

   

  (A) OFFICIAL CITATION OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

   pp. 196-203

   

  LIST OF DONORS TO THE LIBRARY OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA DURING 2007

   pp. 203-205

   

  ANNEX VII Statements by the President of the Tribunal

   pp. 205-256

   

  RESOLUTION 62/ 215 ON "OCEANS AND THE LAW OF THE SEA"

   pp. 257-287

   

  ANNEX IX RESOLUTION 62/ 177 ON SUSTAINABLE FISHERIES

   pp. 287-316

  International Tribunal for the Law of the Sea Yearbook, 2008, Vol.12

  Author

  Title

  Page to Page

   

  ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE TRIBUNAL

   pp. 2-29

   

  COMPETENCE

   pp. 30-35

   

  PROCEDURE

   pp. 36-54

   

  JUDICIAL WORK OF THE TRIBUNAL

   pp. 55-58

   

  SESSIONS AND ACTIVITIES OF THE TRIBUNAL

   pp. 59-71

   

  FINANCES OF THE TRIBUNAL

   pp. 72-82

   

  PRIVILEGES AND IMMUNITIES

   pp. 83-84

   

  BIOGRAPHIES OF THE JUDGES, THE REGISTRAR AND THE DEPUTY REGISTRAR

   pp. 85-137

   

  SELECT BIBLIOGRAPHY ON SETTLEMENT OF DISPUTES CONCERNING THE LAW OF THE SEA

   pp. 138-141

   

  ANNEX I (A) STATUS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982

   pp. 142-152

   

  ANNEX II (A) DECLARATIONS OF STATES PARTIES RELATING TO SETTLEMENT OF DISPUTES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 287 (CHOICE OF PROCEDURE)

   pp. 153-177

   

  RELEVANT PROVISIONS OF INTERNATIONAL AGREEMENTS CONFERRING JURISDICTION ON THE TRIBUNAL

   pp. 178-193

   

  ANNEX IV (A) RESOLUTION ON THE CHAMBER FOR FISHERIES DISPUTES

   pp. 194-198

   

  ANNEX V (A) OFFICIAL CITATIONS OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

   pp. 198-205

   

  LIST OF DONORS TO THE LIBRARY OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA DURING 2008

   pp. 205-208

   

  ANNEX VII STATEMENTS BY THE PRESIDENT OF THE TRIBUNAL

   pp. 208-261

  International Tribunal for the Law of the Sea Yearbook, 2009, Vol.13

  Author

  Title

  Page to Page

   

  ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE TRIBUNAL

   pp. 2-25

   

  COMPETENCE

   pp. 26-31

   

  PROCEDURE

   pp. 32-50

   

  JUDICIAL WORK OF THE TRIBUNAL

   pp. 51-58

   

  SESSIONS AND ACTIVITIES OF THE TRIBUNAL

   pp. 59-71

   

  FINANCES OF THE TRIBUNAL

   pp. 72-81

   

  PRIVILEGES AND IMMUNITIES

   pp. 82-83

   

  BIOGRAPHIES OF THE JUDGES, THE REGISTRAR AND THE DEPUTY REGISTRAR

   pp. 84-136

   

  SELECT BIBLIOGRAPHY ON SETTLEMENT OF DISPUTES CONCERNING THE LAW OF THE SEA

   pp. 137-140

   

  ANNEX I (A) STATUS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982

   pp. 141-152

   

  ANNEX II (A) DECLARATIONS OF STATES PARTIES RELATING TO SETTLEMENT OF DISPUTES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 287 (CHOICE OF PROCEDURE)

   pp. 152-179

   

  RELEVANT PROVISIONS OF INTERNATIONAL AGREEMENTS CONFERRING JURISDICTION ON THE TRIBUNAL

   pp. 179-195

   

  ANNEX IV (A) OFFICIAL CITATIONS OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

   pp. 195-202

   

  ANNEX V LIST OF DONORS TO THE LIBRARY OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA DURING 2009

   pp. 203-205

   

  ANNEX VI STATEMENTS BY THE PRESIDENT OF THE TRIBUNAL

   pp. 205-271

   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
51